Free Joomla Templates by iPage Hosting
 

 

agenda

2020***************

- Annulering herdenkingsplechtigheden:
 Brugge:
In deze moeilijke en zware tijden is onze gezondheid prioritair. Bij de uitzonderlijke omstandigheden en beperkingen naar aanleiding van het uitbarsten van het coronavirus en de opgelegde maatregelen door de Federale regering en de experten heeft de burgemeester van Brugge Dirk De fauw in samenspraak met het protocol stad Brugge en het dagelijks bestuur AVBOS beslist, in analogie met de afschaffing van Nationale plechtigheden, herdenkingen en samenkomsten, de geplande plechtigheden in Brugge van 08 mei V-Day en 30 mei Operatie RAMROD te schrappen. Ik hou jullie zeker verder op de hoogte inzake de activiteiten na mei 2020
 
- Afgelast De Algemene Statutaire Ledenvergadering voorzien op donderdag 28 mei 2020 van de Vriendenkring van Oorlogswezen van Politieke Gevangenen en Verzetsstrijders regio Brugge-kust (V.O.PG.V.-Brugge) in de salons van het kasteel van Moerkerke (Damme) wordt geanuleerd (mogelijks verschoven naar een latere datum). 
 
Stad Gent: anulering:
- de plechtigheid aan de gedeporteerden van het concentratiekamp Dahau (Westerbegraafplaats) op 28 april 2020.
- de plechtigheid voor de herdenking einde WO II aan het Zuiderpark op 08 mei 2020.
- de plechtigheid ter nagedachtenis van de slachtoffers Rieme en Oostakker op het executieoord op 10 mei 2020.
************************************
- Tevens gaan verschillende herdenkingen buiten de regio Brugge eveneens niet door in de maanden april en mei.
************************************
 - We werden  door de Militair Commandant op de hoogte gebracht dat de Chef Defensie beslist heeft om alle steun van Defensie aan plechtigheden en parades te annuleren tot en met 30 juni 2020.
************************************
 - Zoals jullie waarschijnlijk al vermoedden zal de plechtigheid op 26 mei 2020 aan het graf van Charles Roegiers niet doorgaan ten gevolge van de Corona-crisis. Door de onduidelijkheid wat de nabije toekomst zal brengen werden alle herdenkingen tijdens het memorial-weekend afgelast, dus ook op Henry Chapelle, Neupr enz.Dit werd me bevestigd door Jerome Sheridan, voorzitter van AOMDA
********************************* 
 
Afgelast: - Zondag 14 juni 2020: Menen, 9u45 uur; Jaarlijkse bedevaart aan het Mausoleum op de oude stedelijke begraafplaats ter Ieperstraat te Menen.
************************************
- Afgelast  Zondag 02 augustus 2020: NATIONALE HULDE AAN Z.M. KONING Albert I.In het scenario van deze jaarlijkse hulde is het onmogelijk om de maatregelen rond de afstandsregel te handhaven en te vermijden dat deelnemers en bezoekers  zich verzamelen op één beperkte ruimte. Om veiligheidsredenen, voor zowel de deelnemers alsook voor de bezoekers,  is het bestuur genoodzaakt de hulde  te annuleren. Maar wij kijken, samen met jullie, uit naar de editie van 2021! Noteer alvast met stip 1 augustus 2021 in jullie agenda. 
************************************
- Afgelast: Zaterdag 15 augustus 2020: Zwevegem, 36ste Herdenking ter nagedachtenis van de onthoofden van München en alle slachtoffers uit Groot-Zwevegem van de naziconcentratiekampen en gevangenissen.
 ************************************
Afgelast: - de Nationale Herdenking aan het Onze-Lieve-Vrouwehoekje te Oud-Stuivekenskerke (Diksmuide) van 19 augustus 2020 te annuleren. Wij verwachten u voor de herdenking volgend jaar die zal doorgaan op 18 augustus 2021.  
************************************
Afgelast:  Zaterdag 20 juni 2020: Oostende, de vereniging 3de-23ste-33ste-53ste Linie Regiment heeft het genoegen U uit te nodigen op de Nationale herdenkingsplechtigheid aan het monument 3de-23ste Linie.
 ********************************
Voorlopig onder  voorbehoud ????
- Dinsdag 21 juli 2020: Brugge, 10.20 uur nationale feestdag, Karthuizerinnestraat gevolgd door optocht naar de Sint-Salvatorskathedraal / Te Deum in de Sint-Salvatorskathedraal / Optocht naar de  Burg. Een wijziging kan nog optreden gezien de geplande openbare werken.
*********************************
 - Dinsdag 25 Aug 2020: KFOM Kring beide Vlaanderen (Koninklijke Federatie Op rust gestelde Militairen) Om 12.00 u maaltijd in Feestzaal ‘De Gouden Hoorn’ te Staden. Organisatie: Ronny Van Acker. Inschrijven vóór: 16 Aug 2020.
*********************************
- Zaterdag 29 augustus 2020: Brugge, Dynastiebeweging, jaarlijks huldebetoon naar aanleiding van het overlijden van hare Majesteit Koningin Astrid in het Astridpark. 10.15 u. Samenkomst in het Astridpark, om 10.30 u. stipt aanvang plechtigheid, het spelen van "te Velde", woordje van de voorzitter, bloemenhulde, spelen van het Belgisch volkslied.  Na de herdenkingsplechtigheid wordt een receptie aangeboden door de Dynastiebeweging Brugge
*********************************
- Zaterdag 12 september 2020 Lissewege: Om 19.00 uur Bevrijdingsfeesten aan het monument ter Markt. 
*********************************
- Maandag 14 september 2020: 10.30 uur: bevrijdingsfeesten Brugge Candadabrug / Canadasquare / Van Delfs- en Pieterssquare / Sint-Andrieskerk / Oorlogsvrijwilligersmonument / Kruis der Gefusileerden. De autobus die het parcours aflegt vertrekt op de parking te Zevenkerken, er kan ook opgestapt worden aan de Canadabrug. 
- Maandag 14 september 2020: 14.30 uur: Herdenkingsplechtigheid te Zevenkerken, Abdijkerk / monument van de studenten / militaire begraafplaats.
                                                                                   *************************** 
- Donderdag 17 september 2020: KFOM Kring beide Vlaanderen (Koninklijke Federatie Op rust gestelde Militairen) Daguitstap naar het Meetjesland. Organisatie: Erik Allemeersch.
*********************************
- Donderdag 24 september 2020: Moerkerke; Het bestuur van de vriendenkring van Oud-krijgsgevangenen en Oudgedienden van het 4e en 24ste Linieregimenten heeft de eer en het genoegen onze leden en hun partner uit te nodigen op ons “Herfstfeest” met een banket dat doorgaat op donderdag 26 september 2019 om 12.00 uur in de ridderzaal van het Kasteel van Moerkerke, Kasteelstraat 7 te 8340 Moerkerke (Damme).  Een schriftelijke uitnodiging wordt tijdig aan de leden overgemaakt.
*********************************
- Zondag 11 oktober 2020: KFOM Kring beide Vlaanderen (Koninklijke Federatie Op rust gestelde Militairen) Herdenkingsplechtigheid voor de overleden leden om 10.00 u in de Militaire Kapel ter Kartuizerinnenstraat te Brugge. Deze plechtigheid wordt opgeluisterd door het Sint-Henricuskoor uit Rumbeke met dirigent Dhr. Jozef Rommel. 
*********************************
- Vrijdag 23 oktober 2020: KFOM Kring beide Vlaanderen (Koninklijke Federatie Op rust gestelde Militairen) Herfstmaaltijd. Organisatie: Johan Verplancke. Inschrijven vóór: 16 Okt 2020.
*********************************
- Zondag 01 november 2020: Brugge, herdenking slachtoffers WO I & WO II. Aanvang om 09.30 uur aan de O.-L.-V.-kerk, (gevolgd door een optocht naar de centrale begraafplaats?). Er kan een wijziging optreden voor het te volgen parcours wegens wegeniswerken ter Katelijnestraat.  
*********************************
- Zondag 08 november 2020: Dudzele: Herdenking Wapenstilstand – Jubileum 100 jaar NSB Dudzele Verzamelen Dorpsplaats Café De Zwanen 09u00 – 09u35Intrede voor Herdenking in Kerk St Pieter-in-de-Banden 09u55’Herdenking aan Kapel der gesneuvelden 11u25’Drink in “DE POLDER” 12u00’Feestmaaltijd voor ingeschrevenen 13u15’Meer info volgt, zie ook http://www.wo1dudzele.brugseverenigingen.be  Martin Van Acker  Voorzitter N.S.B. Dudzele  Noordsterstraat 28 8380 Dudzele050/598071  GSM: 0496981178 
*********************************
- Woensdag 11 november 2020: Brugge, de herdenking Wapenstilstand WO I. Karhuizerinnestraat (mis en bloemenhulde). Wegens openbare werken dient het juiste programma nog uitgewerkt te worden.
*********************************
- Zondag 15 november 2020: Brugge, om 11.00 uur Te Deum n.a.v. Koningsdag in de Sint-Salvatorskathedraal.  
*********************************

- Woensdag 18 november 2020: KFOM Kring beide Vlaanderen (Koninklijke Federatie Op rust gestelde Militairen) Om 12.00 u jaarlijkse Hutsepot & Quiz in Salons Lodewijk Van Male. Organisatie quiz: Willy De Love. Inschrijving: Werner Hoppe. 

 *********************************

  Disclaimer / Voorbehoud
 Het bestuur van de V.O.PG.V. regio Brugge pretendeert helemaal niet dat de opsomming van herdenkingen, plechtigheden of samenkomsten volledig of feitelijk in alle opzichten correct is. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor foutieve opgaven. Wij hopen op verdere bijdragen van onze leden en anderen, waaronder verenigingen, instanties, om dit overzicht completer te maken. In de regio Brugge vinden het hele jaar door herdenkingen of evenementen plaats, lang niet alle daarvan zijn ons persoonlijk bekend. Behalve de hoop om met dit overzicht service te verlenen aan onze leden, hopen wij dat ook andere bezoekers van onze website hierdoor gestimuleerd worden om eens een herdenking te bezoeken. Want het mag niet vergeten worden!