Free Joomla Templates by iPage Hosting
agenda 2023 

 Koninklijke Federatie van Oprustgestelde Militairen – Kring Beide Vlaanderen  (K.F.O.M.- VL) 

Alle leden van de KFOM-Vl en hun charmante dames worden uitgenodigd op Valentijn op donderdag 16 februari 2023 in “Salons Denotter” Torhoutsesteenweg 76 te Zedelgem.
Programma:
1200 Hr: Ontvangst
1230 Hr: Aan tafel
Filip Boterman zorgt voor aangepaste muziek en ambiance tijdens en na de maaltijd.
Menu:
Cava Mistinguett brut/fruitsap.
vergezeld van wachtbordje (aan tafel geserveerd)
Fluwelen soepje van peulerwtjes/pancettachips
Filet mignon van varken graantjesmosterdsaus/groentetajine/rozemarijnaardappeltje
(repasse: met pommes rissoles)
Koffie/thee vergezeld van dessertbord (vijfvoud van zoete zaligheden)
Bolletje huisbereide ijs/ foret noir gebakje/ fruitgebakje/ crème brulé/trifle in glaasje
Tijdens het menu wordt er witte en rode wijn, reguliere bieren en frisdranken geserveerd.
Tevens staat er plat en bruisend water op tafel.
Deelnameprijs: 55 € per persoon all-in ( dansmuziek en bijdrage voor all-in betaald door KFOM)
Inschrijven en betalen:vóór 01 februari 2023, op rekening BE28 9730 3699 4420
Werner HOPPE Potentestraat 15 te 8000 Brugge, met vermelding: Lid Nr en Valentijn .
Je kan plaatsen aan tafel reserveren voor jou en je vrienden door te telefoneren naar Werner 050/685974 of 0496/312968 of te mailen naar hoppe.werner@telenet.be
Brugge:  Op vrijdag 17 februari 2023 om 19.00 uur: Herdenking overlijden Koning Albert I aan het ruiterstandbeeld Koning Albert I. 
 De Vriendenkring van Oud-krijgsgevangenen en Oudgedienden  van de 4de en 24ste LINIERGIMENTEN vzw. 
Op donderdag 23 februari 2023 om  11.30 uur houden wij onze algemene statutaire ledenvergadering gevolgd door een uirgebreid banket tegen een zeer gunstige prijs, traditioneel in het Kasteel van Moerkerke te Moerkerke(Damme).
Programma: 
- Deuren open vanaf 11.00 uur, ontvangst met koffie, een vriendelijk onthaal, een vreugdevol weerzien van vrienden en kennissen, een gezellig samenzijn van onze leden alsook de oorlogswezen van politieke gevangenen en verzetsstrijders, door de voorzitter.
- Opening van de algemene statutaire ledenvergadering 2023.
- Intrede en groet aan het vaandel.
- Dodenappel van de ons ontvallen leden.
- Een ogenblik van ingetogenheid ter nagedachtenis van de ons ontvallen leden dit terwijl wij luisteren naar The Last Post.
- Kort overzicht nopens de werking en activiteiten van de vereniging in 2022.
- Goedkeuring van de jaarrekening 2022 en begroting 2023.
- Kwijting bestuurders.
- Bepalen van het lidgeld voor het dienstjaar 2024.
- Behandeling van interventies, mededelingen, eventuele vragen of voorstellen.
- Dank en slotwoord.
- Afsluiten van de vergadering met de Belgische hymne en uittrede van het vaandel.
- Receptie, toast op zijne Majesteit de Koning, België en onze vereniging.
Voor de leden en hun partners die vooraf ingeschreven hebben wordt omstreeks 12.30 uur een banket aangeboden.
Wat mag u verwachten:
-  Na de statutaire vergadering om 12.00 uur Aperitief,  
 Keuze van Cava of jus, 2 à 3 glazen per persoon, 4 fijne aperitiefhapjes per persoon.
Soepje van grondwitloof, Breydel ham, bieslook.
Warm voorgerecht: Ovenschoteltje van de Noordzeevisser met grijze garnaaltjes en kreeftaroma.
Menu: Geroosterde kalfsmédaillon met seizoengroentjes, beukenzwam, jus van rozemarijn.
Dessert: Rjkgevarieerd dessertbord, koffie of thee.
Dranken: Vlotte bediening van plat en bruisend water, rode en witte huiswijnen inbegrepen.
Prijs: Wenst U deel te nemen aan ons banket? Stort dan het bedrag van 45 EURO per deelnemende persoon (enkel leden, hun partner en genodigden) op rekening: IBAN BE97 9793 3621 6149 van de vriendenkring Oud-krijsgevangenen en Oudgedienden van het 4e en 24ste Linieregimenten, Brieversweg 288 te 8310 Sint-Kruis (Brugge) en dit uiterlijk tegen 15 februari 2023. Van de vereniging is er een financiële tussenkomst van 31 Euro per persoon in de kostprijs van het menu (normaal 76 € p.p.)
Met voorname groeten en hopelijk zien wij elkaar op 23 februari 2023.
Namens het bestuur:
Arnold Deprest – voorzitter,      - Eric Ruysschaert - secretaris,      -  Eddy Vanhaeren – penningmeester.

De NSB-afdelingen Oostkamp en Brugge, in samenwerking met de gemeente Oostkamp, nodigen u uit op het provinciaal NSB-congres dat doorgaat in Oostkamp
op 4 maart 2023
Programma :
Wij vragen u vriendelijk de aanwezigheid van jullie afdeling te willen bevestigen en onderstaande
gegevens over te maken aan de heer Beernaert Filip. Dit kan per telefoon, per brief of per mail:
050 82 21 29 of lauwersjacq@gmail.com of filip.beernaert@gmail.com of Filip Beernaert, Brugsestraat 79 Bus 301, 8020 Oostkamp. Graag vermelden: Naam NSB afdeling met aantal deelnemers Congres, aantal deelnemers Maaltijd, aanwezigheid vaandel
Pas na de ontvangst van de betaling is de inschrijving voor de maaltijd definitief
Wij hopen jullie talrijk te mogen begroeten
Met vriendelijke groet,
Filip Beernaert, Voorzitter NSB Oostkamp en de voltallige besturen
8.30 uur Samenkomst op de parking van Hotel Van der Valk, Kapellestraat 146, 8020 Oostkamp
9.00 uur Van hieruit vertrekken we met de bus richting Sint Pieterskerk
9.30 uur Eucharistieviering voorgegaan door pastoor Rik Verbeke
10.15 uur Bloemenhulde aan het standbeeld voor oorlogsslachtoffers WOI.
Nadien begeven we ons in stoet, onder begeleiding van de Koninklijke Fanfare De Eendracht uit Oostkamp, naar het monument voor de oorlogsslachtoffers WOII (800m)
Wie het wenst, kan de bus nemen tot aan het monument
Na deze plechtigheid stapt iedereen op de bus, richting Van der Valk waar het congres en de maaltijd doorgaan.
11.00 uur Provinciaal NSB-congres. Thema: De noodzaak van herdenken.
Voor de volledige agenda: zie bijlage.
12.00 uur Receptie aangeboden door de gemeente Oostkamp en de organiserende NSB afdelingen.
13.00 uur Feestmaaltijd
Garnaalkroketten op traditionele wijze Varkenshaasje met marktgroenten en kroketjes Dame blanche Koffie.

(Tijdens de maaltijd zijn de wijnen, het bier en de softdrinks inbegrepen). 

Koninklijk Verbond Leopold III afd. Brugge: op dondardag 09 maart 2023 om 11.00 uur Statutaire ledenvergadering, om 12.00 uur gevolgd door een feestmaal voor hen die vooraf ongeschreven hebben in de salons van "Lodewijk van Male ter Maalsesteenweg 488 te Sint-Kruis-Brugge 

 K.F.M.B. afd. Brugge, op zaterdag 18 maart 2023 om 11.00 uur statutaire ledenvergadering on het hotel/restaurant "Velotel" Handboogstraat 1b te 8000 Brugge. om 13.00 uur is er het vriendenfeest voor hen die vooraf ingeschreven zijn.
10jaar N.V.O.B.S. Algemene ledenvergadering op zondag 26 maart 2023 vanaf 11.30 uur
Het bestuur van de N.V.O.B.S. heeft de eer en het genoegen U uit te nodigen  op de algemene ledenvergadering dat doorgaat in de feestzaal "'t Sparrenhof" Brugsesteenweg 183 te 9900 Eeklo. (na de korte academische zitting van 11.45 uur tot 12.15 uur)  receptie met kaasjes en chips alsook drie hapjes.
Menu: Groentensoep met balletjes  - Parelhoen "Fine Champagne" met kroketjes en seizoengroenten (Een consumptie inbegrepen) - Kofie met geflambeerde flensjes met ijs.
Dit alles voor de prijs van € 39. Er is een financiële tussenkomst van de NVOBS (normale prijs €54) Inschrijven kan via storting op rekeningnummer BE33 9730 7945 3946 van de NVOBS, Staatsbaan 72/2 te 9991 Adegem en dit uiterlijk tot 20 maart 2023.
Namens het bestuur:
Erik Vandycke, voorzitter. 
Nationale Confederarie van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden (N.C.P.G.R) afd. Eeklo:
Zondag 23 april 2023 jaarlijkse ledenvergadering met koffietafel in de feestzaal "Sparenhof" Brugsesteenweg 183 te eeklo.
- Het is 108 jaar geleden dat de eerste gasaanval in de krijgsgeschiedenis plaats greep nabij Steenstraete, ook de “2de slag om Ieper” genoemd.
Daarom willen wij op zondag 23 april 2023 hulde brengen aan de slachtoffers van de twee wereldoorlogen maar in het bijzonder aan de gesneuvelden der Grenadiers- en Karabiniers Regimenten alsook aan de gesneuvelden van het 3de en 23ste Linie Regiment gevallen in de slag nabij Steenstraete in april 1915.
Graag nodigen wij jullie uit op deze plechtigheid.
Programma:
Vanaf 0900 Hr mogelijkheid tot samenkomst in het OC Zuidschote
1000 Hr:              Viering in de kerk opgeluisterd door het "Ypres Male Voices"
1045 Hr:              Bloemenhulde (er is geen bus aanwezig voor het transport)
  • Gemeentelijk monument
  • Gedenkplaat der Karabiniers
  • Grenadiersmonument
  • Frans Verzoeningskruis
  • Monument 3de en 23ste Linie Regiment
1230 Hr:              Gezellig samenzijn in het OC Zuidschote
De frietmobiel “Feestdis” biedt u vol au vent en/of stoofvlees met frietjes en dessertwandeling met koffie.
Inschrijving door overschrijving van 35 € (drank inbegrepen): Rekeningnummer : BE 16 1030 7675 6774                                               
Vermelding        : Naam + aantal personen
Inschrijven voor 19 april via Mail: noss.zuidschote@gmail.com
De verenigingen of personen die bloemen wensen neer te leggen, dienen volgende gegevens te vermelden bij inschrijving:  - Naam vereniging -Aantal personen
  • Aan welk monument er bloemen wordt neergelegd
  • Wie de bloemen neerlegt
Mathias VERSAVEL  Secretaris,                  Stefaan VERSAVEL Voorzitter,
Zuidschotedorp 16A - 8904 ZUIDSCHOTE:  tf: 057/422450 - 0495/105897

 Brugge: Op maandag  08 mei 2023 om Herdenking V-dag aan de gedenksteen weggevoerden op het Stationsplein.


- Zondag14 mei 2023, OOSTAKKER (Gent),  herdenkingsplechtigheid op de geïntegreerde executieoorden Rieme -Oostakker "traditioneel op "Moederdag". 

 Aan de families voor wie plaatsen worden gereserveerd, wordt gevraagd bij voorrang hun bloemen onmiddellijk bij hun aankomst op de site neer te leggen aan het herdenkingskruisje voor hun dierbare gefusilleerde.
Programma:
- Bijeenkomst vanaf 09.15 uur ontvangst deelnemers
- 09.40 uur vorming optocht 
- 09.45 uur Onder begeleiding van tromgeroffel via de hoofdpoort en hoofdallee, waar de vaandeldragers een erehaag vormen, naar het erepark en plaatsname. 
- Om 10.00 uur aanvang op de site van de Nationale Heldenakker ter Gefusilleerdenstraat, verwelkoming dooor de voorzitter van het Herdenkingscomité, aanhef van de plechtigheid door een Lid van het Herdenkingscomité,
- Bevlagging van de hoofdmast door de Militaire Provinciecommandant. 
- Bevel "AAN DE VLAG".
- Verkorte versie "Brabançonne door de Koninklijke Gentse Politieharmonie.
- Toespraken door de Gouverneur van Oost-Vlaanderen of vertenwoordiger(ster).
- "Te Velde" uitgevoerd door een lid van de Koninklijke Hentse Politieharmonie. - Toespraak door de Burgemeester van de Stad Gent.
- "Lied der Partizanen" en "Lied der Moorsoldaten" uitgevoerd oor de KGPH.
- Toespraken en bezinningsteksten.
- Dodenappel onder het luiden van de doodsklok en met tromgeroffel gevolgd door "Tha Last Post"
- Muzikaal intermezzo door de Koninklijke Gentse Politieharmonie terwijl een rondgang van de prominetnen voor een eregroet aan de hoofdmonumenten.
- Bloemenhulde aan de Helden van Rieme en Oostakker door de vertegenwoordigers van de vaderlandslievende verenigingen, sympathiserende verenigingen en instanties van het Herdenkingscomité, muzikaal begeleid door treurmarsen door de Koninklijke Gentse Politieharmonie.
- De Brabançonne gevolgd door de aftocht van de vaandeldragers en prominenten begeleid door de Koninklijke Gentse Politieharmanie met de "MARS VAN DE BEVRIJDING VAN GENT"
Brugge" zaterdag 27 mei  2023: Om 11.00 uur Herdenkingsplechtigheid "Operatie Ramrod" aan het monument bij oud-gemeentehuis Sint-Michiels.
- Zondag 04 juni 2023: Menen, 9u45 uur; Jaarlijkse bedevaart aan het Mausoleum op de oude stedelijke begraafplaats ter Ieperstraat te Menen, (dit telkens op Vaderdag), ter ere van alle omgekomen politieke gevangen in de concentratiekampen tijdens de tweede wereldoorlog. Dit jaar doen we dit voor de 60e maal in aanwezigheid van tal van hoogwaardigheidsbekleders. Kampappel gehouden door klein- en achterkleinkinderen van politieke gevangenen.
Programma Bedevaart : 
9u45:   Aankomst der personaliteiten en genodigden 
10u00: Aankomst van de Heer Minister van Landsverdediging of zijn afgevaardigde. 
10u05: Aankomst van de fakkel van het Concentratiekamp Flossenburg 
10u10: Aansteken van de Fakkel van West-Vlaanderen door Mevr. Martine Fournier, Burgemeester van de Stad Menen. 
10u15: Aansteken van de Fakkel aan het Mausoleum door Dhr. Durnez Yves, Voorzitter van de Nationale Vriendenkring Flossenburg. 
10u20: Welkomstrede door Dhr. Dupont Yves, Voorzitter van het Herdenkingscomité. 
10u30: Toespraak door de Burgemeester van de Stad Menen.
10u40: Gebed door Dh. Rivière Björn, ter zielenrust der omgekomen Politieke Gevangenen. 
10u45: Joodse dodengebeden. 
10u50: Vlaghijsing door Dhr. Yves Dupont, Voorzitter van Het Comité. 
10u55: Toespraak door een lid van de Familie Reitinger. 
11u05: Kampappel en Bloemenhulde door kleinkinderen en achterkleinkinderen van Politieke Gevangenenen. 
11u25: Bloemenhulde door de Personaliteiten en Genodigden. 
11u40: “Vaderlandslied” 
11u45: Doven van de Fakkels aan het Mausoleum door Dhr. Durnez Yves Voorzitter van de Nationale Vriendenkring Flossenburg en Mevr. Martine Fournier, Burgemeester van de Stad Menen. 
11u50: Groet van de Vlaggenstoet aan het Mausoleum. Personaliteiten en Genodigden worden gevraagd het Huldenboek te ondertekenen.
11u55 : Einde van de plechtigheid.
Brugge: Op vrijdag 21 juli 2023 om 11.00 uur Nationale feestdag ter Karthuizerinnenstraat - Sint-Salvatorskathedraal - Burg.
Lissewege: op  zaterdag 9 september 2023 om 19.00 uur bevrijdingsfeesten, verzamelen aan het staton, optocht naar het monument op de Markt van Lissewege.
Brugge: Op maandag 11 september 2023 om 10.00 uur bevrijdingsfeesten, plechtigheid aan de Canadabrug / Candadsquare  / Van Delft- en Pieterssquare  / Sint-Andrieskerk / Oorlogsvrijwilligersmonument / Kruis der Gefusilleerden. 
-Nationale Confederarie van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden (N.C.P.G.R) afd. Eeklo:
Vrijdag 15 september 2023 herdenkingsplechtigheid van de bevrijding van Eeklo met banket in de feestzaal "Sparrenhof" Brugsesteenweg 183 te Eeklo.
Brugge: Woensdag 1 november 2023 om 09.30 uur Herdenking slachtoffers WO i en WO II. om 09.30 uur aan de O.-L.-Vrouwkerk en vervolgens op de centrale begraafplaats te Assebroek. 
Brugge: zondag 11 november 2023 om 11.00 uur herdenking wapenstilstand oon het oorlogsmonument ter Karthuizerinnenstraat.
Zondag 5 november 2023: Herdenking Wapenstilstand – Bevrijding Dudzele WO2 door de Canadese troepen.
09u30 Verzamelen in zaal DE POLDER.
10u00 Plechtigheid en herdenking in Kerk St. Pieter-in-de-banden m.m.v. Fioretti kinderkoor.
11u20 Herdenking aan kapel der Gesneuvelden.
12u00 Drink in DE POLDER
13u15 Feestmaaltijd voor ingeschrevenen.
Meer info volgt later.
Voorzitter N.S.B. Dudzele Martin Van Acker 050/598071 / 0496981178
Secretariaat Thierry Fevery Vorkstraat 22 8000 Brugge Tel. 0485361816
Brugge: op woensdag 15 november om 11.30 uur Te-Deum n.a.v. Koningsdag in de Sint-Salvatorskathedraal. 

Disclaimer / Voorbehoud

 Het bestuur van de V.O.PG.V. regio Brugge pretendeert helemaal niet dat de opsomming van herdenkingen, plechtigheden of samenkomsten volledig of feitelijk in alle opzichten correct is. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor foutieve opgaven. Wij hopen op verdere bijdragen van onze leden en anderen, waaronder verenigingen, instanties, om dit overzicht completer te maken. In de regio Brugge vinden het hele jaar door herdenkingen of evenementen plaats, lang niet alle daarvan zijn ons persoonlijk bekend. Behalve de hoop om met dit overzicht service te verlenen aan onze leden, hopen wij dat ook andere bezoekers van onze website hierdoor gestimuleerd worden om eens een herdenking te bezoeken. Want het mag niet vergeten worden!