Free Joomla Templates by iPage Hosting

 

agenda

                                            

 

 
2019
***************
- Maandag 15 juli 2019:  Oostkerke  (Damme);  Plechtige Herdenkingsplechtigheid van Militaire en burgerlijke oorlogsslachtoffers WO-I en WO-II
Programma:
- 10u45’ Verzamelen vaandrigs,  genodigden en vertegenwoordigers van militaire en burgerlijke instellingen aan ingang kerk.
- 11u00’ Herdenkingsmis in de St.-Kwintinuskerk
- 11u50’ Vlaggenoptocht naar het monument der gesneuvelden (zijkant kerk)
- 12u00’ Herdenkingsplechtigheid aan het oorlogsmonument:                      
                 - Toespraak
                 - Naamafroeping
                 - Neerleggen van kransen
                 -  Last Post
                 - Belgische Volkslied
- 12u20’   Receptie aangeboden door Stad Damme
Het zou een genoegen zijn een afvaardiging van uw Vaderlandslievende vereniging als het kan met vaandrig te mogen begroeten.
Om praktische redenen graag bevestiging van uw aanwezigheid met vermelding met of zonder vaandrig en eventuele deelname aan bloemenhulde.
Contactadres verantwoordelijke herdenking: Frans Tytgat Eienbroekstraat 16 - 8340 Oostkerke
Telefoon: 050600364  - émail: frans.tytgat@telenet.be
*********************************
- Zondag 21 juli 2019: BRUGGE; Te Deum in aanwezigheid van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent.
 (organisatie Provinciebestuur) + receptie Stad Brugge -zondag 21 juli 2019
Voor de Vaandeldragers en diegene die in optocht meegaan naar de Kathedraal is het samenkomst aan het Concertgebouw aan ’t Zand om 0945 uur ten laatste.
1015 uur Inplaatsstelling Standaard in het militair detachement.
1018 uur verplaatsing naar de Kathedraal onder begeleiding van de Koninklijk Muziekkapel van de Marine via Westmeers en Korte Vulderstraat.
1026 uur aankomst aan Kathedraal met opstelling Vaandels Vaderlandlievende Verenigingen dwars op de weg aan de Kathedraal( plaats van gewoonte)
1030 uur aankomst van de autoriteiten.
1055 uur aankomst ZKH Prins Laurent
1058 uur Vaandeldragers gaan als laatste de Kathedraal binnen en begeven zich naar hun plaats achter het Altaar buiten het Vaandel van de Dynastie die vooraan een plaats heeft samen met de RSM van de vaandels.
1100 uur Te Deum
1125 uur einde Te Deum de Bisschop buigt naar ZKH Prins Laurent en naar de andere erediensten en de Vaandeldragers.
1125 uur Vaandeldragers verlaten als eerste de kerk onder bevel van de RSM van de Vaandels en vormen terug de erehaag.
1135 uur Optocht naar de Burcht, vaandeldragers en leden van de vaderlandslievende verenigingen, onder begeleiding van een muziekkapel van Brugge met aankomst aan het Stadhuis waar de vaandeldragers terug een erehaag vormen voor de genodigden en waar het muziek nog een intermezzo geeft.
1200 uur  Receptie in de Salons van het Stadhuis aangeboden door het College van Burgemeester en Schepenen.
*********************************
- Zondag 28 juli 2019: Het gemeentebestuur van EVERGEM organiseert een herdenkingsplechtigheid in RIEME(ERTVELDE) voor de 73 burgerslachtoffers van de tweede wereldoorlog.
Deze plechtigheid wordt ondersteund door een groep vrijwilligers en vaandeldragers van vele NSB afdelingen en gewesten uit de regio. Wij nodigen dan iedereen uit om deel te nemen aan deze bijzondere plechtigheid, want het is dan 75 jaar geleden dat de bombardementen plaatsvonden..
Om 10.15 uur is het verzamelen aan het parochiaal centrum van RIEME, Sint Barbarastraat 3.
Om 10.30 uur vertrekken wij stoetsgewijs naar het plein in de Kanaalstraat, waar de monumenten staan voor de burgerslachtoffers, het executieoord RIEME en de slachtoffers van de firma Kulhmann. Aldaar zal een eerbetoon met bloemenhulde plaatsvinden voor de slachtoffers.
Na deze herdenkingsplechtigheid, begeven wij ons stoetsgewijs terug naar het parochiaal centrum voor de receptie, aangeboden door het gemeentebestuur van EVERGEM.
Iedereen wordt na de receptie uitgenodigd om deel te nemen aan de HERDENKINGSMAALTIJD in restaurant DE CARDINAEL, Engelenhof nr 43. (Nieuw kerkhof ERTVELDE) en krijgen er het volgende aangeboden: Aperitief met hartige hapjes. Cresson roomsoep. Varkenshaasje met champignonroomsaus.
Duo van groenten en kroketten. Omelet Siberiënne. Koffie met versnaperingen. De aperitief, wijnen, waters en koffie tijdens de maaltijd zijn inbegrepen in de prijs.
U dient vooraf in te schrijven en dit kan door betaling van het bedrag van 47,-EURO op rekening BE08 8914 3414 3213 van VEREECKE Johan, Lindenlaan 41/102, 9940 ERTVELDE. MEDEDELING: HERDENKINGSMAAL RIEME en NAMEN van de ingeschreven personen. Wij vragen in te schrijven voor 21 juli 2019.
Groeten vanwege de organisatie en medewerkers.
- SCHEPEN DE WISPELAERE Jonas, Singel 2, 9940 EVERGEM(SLEIDINGE), 0479/818714
- ACKE Arsene, Tervenenwegel 24, 9940 EVERGEM(ERTVELDE), 0478/215124
- VEREECKE Johan, Lindenlaan 41:102, 9940 EVERGEM(ERTVELDE), 09/3449459 - 0477/528800
- VAN BASTELAERE Hilaere, Walgracht 12, 9940 EVERGEM, 09/2537653 – 0474/238014
- FAMILIE MARTENS-VEREECKE, Riemewegel nr 27, 9940 EVERGEM(ERTVELDE), 09/3440829 
************************************
- Zondag 04 augustus 2019: Nieuwpoort: (Altijd eerste zondag van augustus
Beste vrienden van de oud-strijders,
De Grote Oorlog mag nooit vergeten worden. Reeds voor de 84ste keer mag de stad Nieuwpoort u verwelkomen om hulde te brengen aan Koning Albert I en samen met hem de duizenden Helden van de IJzer die hun leven gaven voor het vaderland.
Aan het ruiterstandbeeld - in eendracht verzameld vanuit alle hoeken van ons land – herdenken wij hen.
Laat zondag 4 augustus 2019 niet alleen een dag van broederschap en bezinning zijn, maar evenzeer een levende uitdrukking van hoop op een vreedzame wereld.
Ik dank u alvast voor uw massale aanwezigheid. Burgemeester Geert VANDEN BROUCKE, Voorzitter Inrichtend Comité.
PROGRAMMA:
10.00u. Aankomst afgevaardigde van de Koning.
Defilé van de vaandeldragers en de Field Marshal Haig’s Own Pipes & Drums
10.15u. Verwelkoming en bezinningsmoment met een boodschap van de jeugd
10.30u. Artistieke Evocatie met voordracht van het gedicht “Les Terres de l’Yser” en projectie op groot scherm
10.45u. Toespraak namens het Koninklijk Verbond Veteranen en Sympathisanten Koning Albert I, Toespraak door de heer Geert Vanden Broucke, burgemeester van Nieuwpoort
11.00u. Neerleggen van bloemen
11.20u. Europese Hymne
Belgisch Volkslied, door professor-musicus Leon-Bernard Giot
11.45u. Bloemenhulde aan het Brits gedenkteken
11.30u. Bloemenhulde aan het 81°D.I.T. Française
11.45u. Bloemenhulde en een toespraak door de heer Leon De Turck, Nationaal Voorzitter van NSB/FNC
12.00u. Einde van de plechtigheden.
PRAKTISCHE INFORMATIE VOOR
DE VAANDELDRAGERS
De plechtigheid vangt aan met een kort defilé, alleen voor vaandeldragers
van vaderlandslievende verenigingen (vlaggen van politieke of ideologische verenigingen worden NIET toegelaten).
Wij nodigen de vaandeldragers vriendelijk uit om uiterlijk tegen 9.40 u. te verzamelen aan de rotonde aan de overzijde van de Langebrug (zie plan) voor het defilé. Het opstappen gebeurt in rijen van vier, het vaandel op de rechterschouder.
OPSTELLING DEFILE:
Field Marshal Haig’s Own Pipes & Drums opent het defilé. Zij stellen zich daarna op aan de toegang tot het monument en geven de kadans aan.
Na de laatste vlag sluit deze band het defilé af.
VOLGORDE:
• Stadsvlag
• Vaandels Nieuwpoortse Vaderlandslievende Maatschappijen
• Vaandels van de Franse delegaties, waaronder de Vriendenkring van de Zouaven, Nord - Pas-de-Calais
• Vaandels van de Britse delegaties, waaronder de British Torch of Remembrance en de British Army Association
• Vaandel(s) Koninklijk Verbond Veteranen en Sympathisanten Koning Albert I
• Nationale vlag NSB/FNC
• Vaandels overige NSB/FNC-afdelingen
• Vaandels overige vaderlandslievende- en oud-strijdersverenigingen (in volgorde van aankomst)
Wil na het defilé onmiddellijk plaatsnemen rond het ruiterstandbeeld.
Voor de vaandeldragers zijn voldoende zitplaatsen voorzien; er dient hiervoor geen kaart ‘zitplaats’ te worden aangevraagd.
Na het defilé, en nadat iedereen zijn plaats heeft ingenomen, vervoegen de prominenten de site.
Na het vertrek van de vertegenwoordiger van de Koning worden de vaandeldragers verzocht zich op te stellen onderaan de trappen van het Koning Albert I-monument. De Nieuwpoortse en de Britse vaandeldragers nemen actief deel aan de hulde aan het Brits gedenkteken, en stellen zich dan ook op nabij dit monument.
Na afloop van de hulde aan het Brits gedenkteken worden alle vaandeldragers verzocht mee op te stappen naar het Frans gedenkteken en het IJzergedenkteken. Dit gebeurt in rijen van drie.
De herinneringsmedailles worden aan de vaandeldragers uitgedeeld na de plechtigheid aan het IJzergedenkteken. Deze worden enkel de dag zelf uitgereikt. Na 4 augustus zullen geen aanvragen in aanmerking genomen worden.
MEDEDELINGEN AAN DE OVERIGE DEELNEMERS
Personen die de plechtigheid wensen bij te wonen worden verzocht tegen ten laatste 10.10u. hun zitplaatsen aan het Koning Albert I monument in te nemen. De zitplaatsen zijn enkel te bereiken via de trappen aan de kant van het Brits gedenkteken. Er dienen hiervoor geen kaarten ‘zitplaats’ te worden angevraagd.
HULPPOST RODE KRUIS: Er wordt door de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis een hulppost geplaatst bij het Brits gedenkteken.
TOILETTEN: De toiletten in de schietstand, onder de trappen van het Koning Albert I-monument worden die dag voor u opengesteld. De toiletten van het bezoekerscentrum Westfront Nieuwpoort kunnen slechts na de plechtigheid (vanaf 12 uur) worden gebruikt.
NEERLEGGEN VAN BLOEMEN en AANVRAAG VOORBEHOUDEN PLAATSEN
Wie bloemen wenst neer te leggen wordt verzocht volgende richtlijnen strikt te volgen:
Stuur vóór zaterdag 20 juli uw inschrijving per e-mail naar Huldebetoon@nieuwpoort.be, met duidelijke vermelding van:
• Het aantal stoelen dat u wenst voor de personen (maximum 2) die bloemen zullen neerleggen. De plaatsen worden op naam gereserveerd, mits dit duidelijk gespecifieerd is in de aanmelding.
• Andere leden van de vereniging kunnen plaats nemen naar keuze.Voor die leden worden geen stoelen gereserveerd. Deze zijn in voldoende mate voorzien.
• U dient de bloemen af te geven op zondag 4 augustus vóór 9.15u. aan het Koning Albert I-monument. Aan de bloemstukken zelf bevestigt u een kaartje met vermelding van de naam van de vereniging en de naam van de personen die de bloemen neerleggen (namen graag in hoofdletters schrijven a.u.b.).
• Aanvragen om bloemen neer te leggen die ons laattijdig, dat is na 20 juli, bereiken, kunnen wij niet garanderen dat zij zullen worden opgenomen in de bloemenlijst. Die bloemen kunnen dan na afloop van de plechtigheid vooralsnog worden neergelegd.
• Nieuw is ook dat de personen die bloemen neerleggen, nog alleen bij naam zullen genoemd worden, en niet meer met de functie binnen de vereniging. Dit zal ook alleen gebeuren in de taal waarin de inschrijving gebeurt, en niet meer tweetalig.
************************************
- Donderdag 15 augustus 2019:  Brugge (Sint-Kruis),  Gullden Kamer, de Koninklijke Politieverbroedering “Hoger Op”
P’Tonk & Barbekjoewµ
Wat? De kooltjes hoef je dit weekend zelf niet te maken, de vriendenkring zorgt voor een heerlijke BarBeQ.
-  14u 00 De poorten van de Gulden Kamer gaan open voor een opwarming op de banen.
- 14u 30 Vriendelijke wedstrijd en prijsuitreiking onder leiding van de Gulden Kamer Prtanqueclub. Tijdens de petanque zijn voldoende drankpauzes en rust mogelijkheden.
- 19u 00 Aperotime en BarBeQ : Scampi, Berbeqworst, Entrecote, Dubbele lamskotelet, Groentegarnituur, Brood, Pasta, Aardappelen,, Koude en warme sauzen.
Kostprijs:
- Enkel petanque: leden €1 niet leden €5
- Petanque met barbecue: leden €15 per persoon (gezinsleden zijn ook lid), niet leden €30 per persoon (kinderen tussen 4 en 12 jaar €10, gratis onder de 4 jaar.
Inschrijven: op rekening van Hogerop BE13775534413639  met vermelding “inschrijven bbq 2019” uiterlijk tegen 07/08/2018.
Te onthouden data: 26/10/2019 Vriendenfeest: info en uitnodiging volgt later.
************************************
- Donderdag 15 augustus 2019:  Zwevegem, 36ste Herdenking ter nagedachtenis van de onthoofden van München en alle slachtoffers uit Groot-Zwevegem van de naziconcentratiekampen en gevangenissen.
Programma
09.30 u: Samenkomst vaandels en genodigden aan de kerk te Moen 
10.00 u: Kerkelijke dienst -Begroeting - Inleiding.
10.50 u: Plechtigheid aan het monument
- Bevlagging van de mast en "Te Velde" 
- De "Moorsoldaten" door de harmonie uit Sint Denijs
- Welkomwoord door de Voorzitter. 
- Dodenappel
- Bloemenhulde
- Last Post Toespraak door de heer Burgemeester van Zwevegem
- Nationaal Volkslied
11.20 u: Optocht naar zaal "Tap" met de harmonie, vaandels en genodigdenNa de plechtigheid volgt een receptie, aangeboden door het gemeentebestuur.
Na de officiële plechtigheid is er om 13.00 uur voor de geïnteresseerden een lunch voorzien in 't Balladehof, Hoogstraat 15 te Sint-Denijs. Info 056/45 59 03 of e-mail werner.depraetere@telenet.be
************************************
- Woensdag 21 augustus 2019  Oud-Stuivekenskerke (Diksmuide)
Plechtigheid aan het Oorlogsoord op woensdag 21augustus om 14u15
Cérémonie au Site de Guerre mercredi le 21 Août à 14h15
Koninklijke Vereniging De Vrienden van het O.L.Vrouwehoekje te Oud-Stuivekenskerke v.z.w.
Association Royale Les Amis du Patelin de Notre-Dame à Oud-Stuivekenskerke a.s.b.l.
Secr: Stationstraat 9 8600 Diksmuide – tel. 051 50 00 73 – email: olvhstuivekens@gmail.com
PROGRAMMA:
Vanaf 13.45 u:   Aankomst van de genodigden en deelnemers A partir de 13.45 h: Arrivée des invités et participants From 01.45 p.m.: Arrival of guests and participants Ondertekening van het Gulden Boek – Signature du Livre d’Or - Signing of the Golden Book
14.15u – 02.15p.m. – Begin van de Plechtigheid – Début de la cérémonie - Start of the ceremony
➢ Toespraak door Commandant b.d. Etienne Moons, Voorzitter van de Vereniging - Allocution par le Commandant e.r. Etienne Moons, Président de l’Association - Address by Commandant (Ret) Etienne Moons, Chairman of the Association
➢ Evocatieve tekst gevolgd door een bezinningsmoment door Z.E.H. Deken W. Jonckheere - Texte de circonstance suivi d’un moment de réflexion par le T.R. Doyen W. Jonckheere - Evocative text followed by a moment of reflection by H. R. Dean W. Jonckheere
➢ Collecte voor het onderhoud van de kapel - Collecte pour l’entretien de la chapelle - Offertory for the maintenance of the chapel
➢ Bloemenhulde door de autoriteiten en vaderlandslievende verenigingen - Dépôt de fleurs par les autorités et les associations patriotiques - Flowers will be laid down by authorities and patriotic associations
➢ Last Post en Belgisch Nationaal Volkslied - Sonnerie aux Morts et Hymne National Belge - Last Post and Belgian National Anthem
➢ Uitreiking van souvenirs aan de vaandeldragers - Remise de souvenirs aux porte-drapeaux - Presentation of souvenirs to the standard-bearers 15.10 u – 03.10 p.m. Einde van de Plechtigheid – Fin de la cérémonie – End of Ceremony 
************************************
- Vrijdag  23 augustus 2019: Snaaskerke (deelgemeente Gistel)
Herdenkingsplechtigheid ‘ Gevecht van Snaeskerke – 25 augustus 1914 ‘
Wij hebben de eer u uit te nodigen op deze plechtigheid georganiseerd aan de Kalsijdebrug te Snaaskerke (deelgemeente
Gistel) om 10.30uur, ter nagedachtenis van vijf gendarmen die er 105 jaren geleden sneuvelden in een gevecht met een Duits cavalerie eskadron (www.gestella.be).
Programma:
10.00u - 10.30u: aankomst genodigden en publiek – in plaats stelling trompetters te paard, pipe band, vaandeldragers, figuranten en ruiters van een lokale vereniging.
10.30u - 11.30u: plechtigheid met o.a. toespraken van de Burgemeester en Voorzitter FSS – bezinningsmoment en bloemenhulde.
Na de plechtigheid wordt u een receptie aangeboden in het Ontmoetingscentrum Snaaskerke, Dorpstraat 38a.
Graag uw deelname en het aantal personen bevestigen voor 14 augustus 2019, toe sturen aan Gestella vzw – Warandestraat 29b te 8470 Gistel of mailennaar gestella@skynet.be
*********************************
- Dinsdag 27 augustus 2019: Staden; De Koninklijke Federatie van Oprustgestelde Militairen Kring Beide Vlaanderen (K.F.O..M.-VL), Maaltijd in de "Gouden Hoorn" te Staden. 
*********************************
- Donderdag 29 augustus: Loppem; herdenking 75 jaar bevrijding door de Canadezen. Volledig programma met herdenking van twee gesneuvelde Canadezen nog niet gekend. Wordt later medegedeeld. 
*********************************
- Donderdag 29 augustus 2019: Brugge, Dynastiebeweging, jaarlijks huldebetoon naar aanleiding van het overlijden van hare Majesteit Koningin Astrid in het Astridpark. 10.15 u. Samenkomst in het Astridpark, om 10.30 u. stipt aanvang plechtigheid, het spelen van "te Velde", woordje van de voorzitter, bloemenhulde, spelen van het Belgisch volkslied.  Na de herdenkingsplechtigheid wordt een receptie aangeboden door de Dynastiebeweging Brugge
*********************************
 Zaterdag 31 augustus 2019 om 1200 uur: VRIENDENKRING POLITIE OP RUST REGIO MEETJESLAND Gezellig samenzijn met etentje in het restaurant “BIEZEMHOF” te AALTER : (inschrijvingen binnen op maandag 26 augustus 2019).  
Aperitief: Méthode champenoise – Nathalie sun – fruitsap – bier. Kippenbout – loempia - glaasje met garnaalcocktail – glaasje haring met curry. 
Hoofdgerecht: MOSSELEN à volonté, frietjes of brood of KOUDE SCHOTEL – wijn – bier – water. 
Dessert: Dame blanche – mokka – versnaperingen. 
PRIJS: 45,-EURO. Betaling op: BE45 7473 0420 7989, van VRIENDENKRING POLITIE OP RUST REGIO MEETJESLAND. (vermelding op betaling mossels of koude schotel). 
*********************************
- Zondag 1 september 2019: Moerbrugge (Oostkamp) bevrijdingsherdenking:
Om 10.00 uur wordt er in de Sinbt-Godelievekerk een plechtige eucharistieviering opgedragen ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers.
Daarna wordt er een plechtigheid georganiseerd aan het vredesmonument aan de brug van Moerbrugge.
De herdenking wordt opgeluisterd door de Kon. Harmonie Vrij en Blij, het Sint-Godelievekoor en schoolkinderen.
Aansluitend volgt een receptie voor oud-strijders, deelnemende kinderen personaliteiten en genodigden in “Tom Dooley” Legeweg 4 te Oostkamp.
Wenst u of uw organisatie bloemen neer te leggen graag doorgeven voor 21 augustus aan Tom Teerlinck 050/81 99 16  e-mail tom.teerlinck@oostkamp.be
*********************************
- Zaterdag 07 september 2019: Lissewege, herdenking van de bevrijding.
Programma: Vanaf 19.00 uur achtereenvolgens optocht van het oud-gementehuis naar het oorlogsmonument ter Markt. Bloemneerlegging op de Markt gevolgd door een receptie aangeboden door de Stad Brugge.
*********************************
- Zondag 8 september 2019: Maldegem (Adegem)  Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid op de militaire begraafplaats te Adegem in aanwezigheid van de Vertegenwoordiger vanb Zijne Majesteit de Koning en de ambassadeurs van Canada, Polen en Groot-Brittannië.
09.40 uur: Genodigden ter plaatse
10.00 uur: Plechtigheid en bloemenhulde op de Canadese militaire begraafplaats Prins Boudewijnlaan 9991 Adegem.
11.00 uur: Napraten in CC Den Hoogen Pad - Adegem-dorp 16B Adegem.
*********************************
- Maandag 09 september 2019: Brugge; bevrijdingsfeesten gaan door in de voormiddag inplaats van in de namiddag. Vanaf 10.00 uur  bloemneerlegging aan de Canadabrug, Canadasquare, Van Delft- en Pieterssquuare, Sint-Andrieskerk, orlogsvrijwilligersmonument, Kruis der Gefusilleerden. 
*********************************
-Maandag 09 september 2019:  Brugge; Plechtigheid in de Abdij van Zevenkerken naar jaarlijkse traditie houden wij onze plechtigheid in de Sint-Andriesabdij van Zevenkerken.
Dit jaar is het de 79ste verjaardag en herdenking van de verberging van 36 Emblemen van Belgische eenheden in de Benedictijnen Abdij van Sint-Andries – Zevenkerken op 28 mei 1940 onder de toenmalige Abt-dom Théodore Nève. Uit respect en eerbetoon voor de vaderlandslievende daad van de Abt en de Abdijgemeenschap, met speciale vermelding van Pater Francis de Meeus O.S.B. en Broeder Yves Lencot, in mei 1940 werd door de toenmalige Minister van Defensie, Kolonel De Greef, uit naam van de Koning, een Embleem van het Belgische leger “Rijksvaandel” overhandigd en dit op 08 september 1952 Monnikengemeenschap. 
Het Rijksvaandel, van hetzelfde type als de verborgen Emblemen, komt jaarlijks buiten bij de herdenkingsplechtigheid van de bevrijding van de Abdij op 08 september 1944, dit jaar 75 jaar geleden, en wordt dit jaar opgenomen in het groot escorte van het militair detachement samen met de 36 Emblemen die er destijds werden verborgen en worden uitgedragen door leerlingen van de Koininklijke Militaire School. Aanvang om 14.00 uur stipt gezien deze speciale editie.
De vaandeldragers verzamelen voor 14.00 uur binnen in de abdijkerk. 
*********************************
- Zondag 18 september 2019Breendonk, om 14.30 uur jaarlijkse herdenkingsplechtigheid in het " FORT VAN BREENDONK".
*********************************
- Donderdag 26 september 2019:  De Vriendenkring Oud-krijgsgevangenen en Oudgedienden vzw van de 4de en 24ste Linieregimenten - Brugge  houden om 12.00 uur hun "herfstfeest" met een banket voor de leden en hun partner in het "Kasteel van Moerkerke" Kasteelstraat 7 te 8340 Moerkerke (Damme). Schriftelijke uitnodigingen worden de leden later nog toegestuurd. 
**************************** *****
- Zaterdag 05 oktober 2019: Om 12.00 uur banket van de "Vriendenkring Politie op Rust regio Meetjesland" welke doorgaat  in het restaaurant "Biezemhof"  te Aalter. Leden N.S.B. zijn welkom. 
*********************************
- Zondag 13 oktober 2019: Brugge; De Koninklijke Federatie van Oprustgestelde Militaire Kring Beide Vlaanderen (K.F.O..M.-VL), jaarmis in de militaire kapel te Brugge.
*********************************
- Vrijdag 25 oktober 2019: Maldegem, om 10.00 uur herdenking SLAG van BURKEL. 
*********************************
- Vrijdag 01 november 2019: Brugge, herdenking slachtoffers WO I & WO II. Aanvang om 09.30 uur aan de O.-L.-V.-kerk, Centrale begraagplaats. Voor de optocht kan er mogelijks een wijziging optreden gezien wegeniswerken ter Katelijnestraat zijn voorzien. 
*********************************
- Zondag 10 november 2019:   Dudzele; herdenking wapenstilstand.
Graag nodigen wij u uit voor deze nu al 99ste herdenking te Dudzele. Uw aanwezigheid wordt ten zeerste gewaardeerd en brengt beslist een meerwaarde aan het ganse gebeuren..
Protocol:
09u30’ Verzamelen Dorpplaats Dudzele.
09u40’ Onder begeleiding van West Coast Pipeband naar kerk St. Pieter-in-de-banden.
10u00’ Plechtige Eucharistieviering voor gesneuvelden, overleden oorlogsslachtoffers en oud-strijders. Er zijn voorbehouden plaatsen voorzien voor vertegenwoordigers Vaderlandslievende verenigingen mits bevestiging komst.
Deze viering wordt opgeluisterd door kerkkoor, kinderkoor, West Coast Pipeband,
Koninklijke Muziekmaatschappij Poldergalm, plaatselijke jeugdbeweging KSA en kinderen vrije basisschool “De Lenaard”.
11u00’ Herdenkingsplechtigheid in de kerk
11u30’ Eerbetoon gesneuvelden aan Herdenkingskapel, bloemenhulde, Last Post, Canadees Volkslied, Vlaams Volkslied, Belgisch Volkslied. Oplaten ballons met vredesboodschap door de kinderen.
11u45’ Einde plechtigheid, onder begeleiding van KM Poldergalm en West Coast Pipeband naar zaal “De Polder” voor drink. Iedereen welkom.
13u15’  Feestmaaltijd verzorgd door Traiteur Taverlani voor ingeschrevenen: Om organisatorische redenen voor 08 nov.
- graag bevestiging komst met aantal :personen, vaandrig
- graag bevestiging voor event. deelname aan bloemenhulde 
mail: martin.van.acker@telenet.be of tel.0496981178 .
Alles over de werking en doelstellingen van onze vereniging:  http://www.wo1dudzele.brugseverenigingen.be/
Alvast bedankt voor uw komst.
*********************************
- Maandag 11 novermber 2019: Brugge, de herdenking Wapenstilstand WO I. Ingevolge werken uitbreiding ondergrondse parking is het ruiterstandbeeld van Koning Albert I niet bereikbaar. Een alternatief wordt onderzocht ofwel uitgesteld naar 2020.  
*********************************
- Vrijdag 15 november 2019: Brugge, om 11.00 uur Te-Deum n.a.v. Koningsdag in de Sint-Salvatorskathedraal. 
*********************************
- Zaterdag 23  november 2019: Evergem op de plaatselijke begraafplaats om 14.30 uur; herdenking WELVAERT Lucien. 
*********************************
-Zondag 24 november 2019: Koolkerke, vredesviering (feestcomité Koolkerke).
Het programma:
- Om 10 uur oecumenische gebedsdienst in de Sint-Niklaaskerk opgeluisterd door de KH Vermaak na Arbeid en het schoolkoor "De Zangvogels".
- Optocht naar het monument door de vaderlandslievende verenigingen en de mandatarissen, de Yeomanry voertuigen, Codus, de kinderen van de school en de harmonie (omstreeks 11.15 u.).
- Plechtigheid aan het monument (11.30 u.) met bloemlegging en afroeping van de namen van de gesneuvelden en de burgerlijke slachtoffers.
- Om 11.50 u. worden 3 saluutschoten afgevuurd.
- Om 12.00 u. voorzien we het einde van de plechtigheid en kan men nog  gezellig nakeuvelen tijdens de receptie die we aanbieden in het Reigersnest.
*********************************
2020
***************
-Maandag 17 februari 2020: Brugge, om 11.00 uur Herdenking overlijden Koning Albert I aan het ruiterstandbeeld Koning Albert I.- Om 10.45 uur samenkomst.- 11.00 uur bloemenhulde.- 11.10 uur optocht tot voor het concertgebouw.
******************************
- Zaterdag 03 mei 2020, om 14.00 uur is er te ADEGEM een plechtigheid met herdenking van de gesneuvelde soldaten 18 daagse veldtocht 1940 “ Grenadiers – Carabiniers – 7de Jagers te Voet “.. Eerste plechtigheid aan RAVERSCHOOTSBRUG, (altijd 1e zaterdag mei). 
- Om 14.00 uur starten wij met de Plechtigheid aan het Monument van de Carabiniers , aan de (Ravershootbrug) Gps : Raverschoot 14,te 9991 Adegem.
-Vervolgens begeven we ons naar de Windvang voor de huldiging aan het Veldkruis van wijlen Adjudant Lagasse de Locht, met bloemenhulde.
- Om 14.45 uur Verzamelen wij aan het Cultureel Centrum “ Den Hoogen Pad “ Adegem-Dorp 16B, 9991 Maldegem/Adegem.
- Daarna gaan we stoetsgewijze naar de gedenkstenen van de CARABINIERS en de 7de JAGERS te VOET aan de kerk, alhier geplaatst ter nagedachtenis voor de Gesneuvelden uit vermelde eenheden tijdens de achttien daagse veldtocht in mei 1940.
- Vervolgens begeven wij ons naar het monument der "Grenadiers"
-Na de plechtigheid wordt er een receptie aangeboden  door het gemeentebestuur van Maldegem en tekenen van het Gulden boek in de basisschool “De Papaver”. (ingang achter de kerk)
-Hopend op Uw deelneming, met hartelijke grenadiersgroeten.
De personen of verenigingen die bloemen wensen neer te leggen gelieve tegen 1 mei te laten weten aan de Voorzitter  Roeygens Gaston Bogaardestraat 78 -9980 Maldegem, GSM 0479/262387 tel 050/704495 e-mail : gaston.roeygens@telenet.be  .Secretariaat: Meire Rita, Bogaardestraat 8 - 9990 Maldegem, GSM 0474/563592 tel 050/704495. 
*********************************
- Vrijdag 08 mei 2020: Brugge, herdenking V-dag aan het Stationsplein om 11.30 uur. 
*********************************
- Zondag10 mei 2020, OOSTAKKER (Gent), 70ste herdenkingsplechtigheid op de geïntegreerde executieoorden Rieme -Oostakker "traditioneel op "Moederdag". 
 Aan de families voor wie plaatsen worden gereserveerd, wordt gevraagd bij voorrang hun bloemen onmiddellijk bij hun aankomst op de site neer te leggen aan het herdenkingskruisje voor hun dierbare gefusilleerde.
Programma:
- Bijeenkomst vanaf 09.15 uur ontvangst deelnemers
- 09.40 uur vorming optocht 
- 09.45 uur Onder begeleiding van tromgeroffel via de hoofdpoort en hoofdallee, waar de vaandeldragers een erehaag vormen, naar het erepark en plaatsname. 
Om 10.00 uur aanvang op de site van de Nationale Heldenakker ter Gefusilleerdenstraat, verwelkoming dooor de voorzitter van het Herdenkingscomité, aanhef van de plechtigheid door een Lid van het Herdenkingscomité,
- Bevlagging van de hoofdmast door de Militaire Provinciecommandant. 
- Bevel "AAN DE VLAG".
- Verkorte versie "Brabançonne door de Koninklijke Gentse Politieharmonie.
- Toespraken door de Gouverneur van Oost-Vlaanderen of vertenwoordiger(ster).
- "Te Velde" uitgevoerd door een lid van de Koninklijke Hentse Politieharmonie. - Toespraak door de Burgemeester van de Stad Gent.
- "Lied der Partizanen" en "Lied der Moorsoldaten" uitgevoerd oor de KGPH.
- Toespraken en bezinningsteksten.
- Dodenappel onder het luiden van de doodsklok en met tromgeroffel gevolgd door "Tha Last Post"
- Muzikaal intermezzo door de Koninklijke Gentse Politieharmonie terwijl een rondgang van de prominetnen voor een eregroet aan de hoofdmonumenten.
- Bloemenhulde aan de Helden van Rieme en Oostakker door de vertegenwoordigers van de vaderlandslievende verenigingen, sympathiserende verenigingen en instanties van het Herdenkingscomité, muzikaal begeleid door treurmarsen door de Koninklijke Gentse Politieharmonie.
- De Brabançonne gevolgd door de aftocht van de vaandeldragers en prominenten begeleid door de Koninklijke Gentse Politieharmanie met de "MARS VAN DE BEVRIJDING VAN GENT"
*******************************
- Zondag 14 juni 2020: Menen, 9u45 uur; Jaarlijkse bedevaart aan het Mausoleum op de oude stedelijke begraafplaats ter Ieperstraat te Menen, (dit telkens op Vaderdag), ter ere van alle omgekomen politieke gevangen in de concentratiekampen tijdens de tweede wereldoorlog. Dit jaar doen we dit voor de 60e maal in aanwezigheid van tal van hoogwaardigheidsbekleders. Kampappel gehouden door klein- en achterkleinkinderen van politieke gevangenen.
Programma Bedevaart : 
9u45:   Aankomst der personaliteiten en genodigden 
10u00: Aankomst van de Heer Minister van Landsverdediging of zijn afgevaardigde. 
10u05: Aankomst van de fakkel van het Concentratiekamp Flossenburg 
10u10: Aansteken van de Fakkel van West-Vlaanderen door Mevr. Martine Fournier, Burgemeester van de Stad Menen. 
10u15: Aansteken van de Fakkel aan het Mausoleum door Dhr. Durnez Yves, Voorzitter van de Nationale Vriendenkring Flossenburg. 
10u20: Welkomstrede door Dhr. Dupont Yves, Voorzitter van het Herdenkingscomité. 
10u30: Toespraak door de Burgemeester van de Stad Menen.
10u40: Gebed door Dh. Rivière Björn, ter zielenrust der omgekomen Politieke Gevangenen. 
10u45: Joodse dodengebeden. 
10u50: Vlaghijsing door Dhr. Yves Dupont, Voorzitter van Het Comité. 
10u55: Toespraak door een lid van de Familie Reitinger. 
11u05: Kampappel en Bloemenhulde door kleinkinderen en achterkleinkinderen van Politieke Gevangenenen. 
11u25: Bloemenhulde door de Personaliteiten en Genodigden. 
11u40: “Vaderlandslied” 
11u45: Doven van de Fakkels aan het Mausoleum door Dhr. Durnez Yves Voorzitter van de Nationale Vriendenkring Flossenburg en Mevr. Martine Fournier, Burgemeester van de Stad Menen. 
11u50: Groet van de Vlaggenstoet aan het Mausoleum. Personaliteiten en Genodigden worden gevraagd het Huldenboek te ondertekenen.
11u55 : Einde van de plechtigheid.
************************************
Zaterdag 20 juni 2020: Oostende, de vereniging 3de-23ste-33ste-53ste Linie Regiment heeft het genoegen U uit te nodigen op de Nationale herdenkingsplechtigheid aan het monument 3de-23ste Linie.
Programma: *
- Optocht Vaandeldragers van het Stedelijk monument (Sint Petrus en Pauluskerk) naar de kazerne (Het monument staat vóór de Marine Kazerne, 3de en 23ste Linieplein te Oostende).
- Optocht Vaandeldragers, de Vaandeldragers en zij die wensen deel te nemen aan de optocht verzamelen om 9u30aan de St- Petrus- en Pauluskerk. De optocht naar het monument vertrekt stipt om 9u50.
- Verwelkoming door de voorzitter- Leerlingen van de IBIS ontsteken fakkels 1914-18 “Slag om de IJzer”- Bezinning door Padre Nikolaas Devynck o.s.b. Padre 5° Regionaal Centrum voor Infrastructuur - Sint-Kruis-Brugge
- Toespraak Ere Luitenant Kolonel Raf Vanrobaeys, Ere Korpscommandant van het 3de Linieregiment.
- Bloemenhulde.
- Slottoespraak Noël De Smet, voorzitter.
- Aftreden van de Vaandels- Receptie op het grasplein voor het monument 3de-23ste Linie. 
- Na deze plechtigheid nodigen wij de aanwezigen uit op onze zeer gekende receptie gevolgd door en een lunch voor hen die vooraf ingeschreven hebben.
* Eventuele wijzigingen aan het programma worden tijdig aangepast.
********************************
- Dinsdag 21 juli 2020: Brugge, nationale feestdag, Karthuizerinnestraat gevolgd door optocht naar de Sint-Salvatorskathedraal / Te Deum in de Sint-Salvatorskathedraal / Optocht naar deBurg. 
*********************************
- Zondag 02 augustus 2020:Nieuwpoort: (Altijd eerste zondag van augustus) Nationale Hulde aan Z.M. Koning Albert I en aan de Helden van de IJzer.
Programma: 
- 09.40 uur: Verzamelen van de vaandeldragers aan het Koning Albert I-monument op het gazon aan de Langebrug.
- 10.00 uur: Aankomst van de vertegenwoordiger van Z.M. de Koning aan de eretribune Defilé van de vaandeldragers en de Field Marshal Haig's Own Pipes & Drums.
- 10.20 uur:  Verwelkoming en start oecumenische gebedsdienst.
- 11.00 uur: Toespraak door de Nationaal ondervoorzitter van het Koninklijk Verbond Veteranen en Sympathisanten Koning Albert I.             
- Toespraak door de burgemeester van Nieuwpoort.
- 11.15 uur: Neerleggen van bloemen.
- 11.40 uur: Europese Hymne en Belgisch.
- 12.00 uur: Bloemenhulde aan het Brits gedenkteken met een bezinningsmoment door een vertegenwoordiger van de Anglicaanse geloofsgemeenschap.
- 12.15 uur: Bloemenhulde aan het 81°D.I.T. Française.
- 12.25 uur: Bloemenhulde aan het IJzergedenkteken met een toespraak door dhr. Leon De Turck, 1ste Nationaal Ondervoorzitter van NSB/FNC
- 12.40 uur: Einde plechtigheden.
************************************
- Zaterdag 15 augustus 2020:  Zwevegem, 36ste Herdenking ter nagedachtenis van de onthoofden van München en alle slachtoffers uit Groot-Zwevegem van de naziconcentratiekampen en gevangenissen.
Programma
09.30 u: Samenkomst vaandels en genodigden aan de kerk te Moen 
10.00 u: Kerkelijke dienst - Begroeting - Inleiding
10.50 u: Plechtigheid aan het monument Bevlagging van de mast en "Te Velde", De "Moorsoldaten" door de harmonie uit Sint Denijs.
Welkomwoord door de Voorzitter. 
- Dodenappel
- Bloemenhulde
- Last Post Toespraak door de heer Burgemeester van Zwevegem
- Nationaal Volkslied
11.20 u: Optocht naar zaal "Tap" met de harmonie, vaandels en genodigden. Na de plechtigheid volgt een receptie, aangeboden door het gemeentebestuur.
Na de officiële plechtigheid is er om 13.00 uur voor de geïnteresseerden een lunch voorzien in 't Balladehof, Hoogstraat 15 te Sint-Denijs. Info 056/45 59 03 of e-mail werner.depraetere@telenet.be
************************************
- Zaterdag 29 augustus 2020: Brugge, Dynastiebeweging, jaarlijks huldebetoon naar aanleiding van het overlijden van hare Majesteit Koningin Astrid in het Astridpark. 10.15 u. Samenkomst in het Astridpark, om 10.30 u. stipt aanvang plechtigheid, het spelen van "te Velde", woordje van de voorzitter, bloemenhulde, spelen van het Belgisch volkslied.  Na de herdenkingsplechtigheid wordt een receptie aangeboden door de Dynastiebeweging Brugge
*********************************
- Zondag 01 november 2020: Brugge, herdenking slachtoffers WO I & WO II. Aanvang om 09.30 uur aan de O.-L.-V.-kerk, gevolgd door een optocht naar de centrale begraagplaats. Er kan een wijziging intreden voor het uur der mis (zondagdienst).  
*********************************
- Woensdag 11 novermber 2020: Brugge, de herdenking Wapenstilstand WO I. aan het ruiterstandbeeld van Koning Albert I. Er kunnen nog wijzigingen intreden gezien de werken aan de onergrondse parking.
*********************************
- Zondag 15 november 2020: Brugge, om 11.00 uur Te-Deum n.a.v. Koningsdag in de Sint-Salvatorskathedraal.  Er kunnen nopens het uur aanvang wijzigingen intreden (10.00 uur hoogmis)
*********************************
 

Disclaimer / Voorbehoud

 Het bestuur van de V.O.PG.V. regio Brugge pretendeert helemaal niet dat de opsomming van herdenkingen, plechtigheden of samenkomsten volledig of feitelijk in alle opzichten correct is. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor foutieve opgaven. Wij hopen op verdere bijdragen van onze leden en anderen, waaronder verenigingen, instanties, om dit overzicht completer te maken. In de regio Brugge vinden het hele jaar door herdenkingen of evenementen plaats, lang niet alle daarvan zijn ons persoonlijk bekend. Behalve de hoop om met dit overzicht service te verlenen aan onze leden, hopen wij dat ook andere bezoekers van onze website hierdoor gestimuleerd worden om eens een herdenking te bezoeken. Want het mag niet vergeten worden!