Free Joomla Templates by iPage Hosting

 

Het gewezen bestuur:

Trio Bestuur 1

-
          Deprest Arnold oorlogswees,               Mestdagh Irene oorlogsweduwe,                     Ruysschaert Eric,
vertegenwoordiger van de oorlogswezen,       vertegenwoordigster van de              vertegenwoordiger van de kinderen
                           voorzitter.                                        oorlogsweduwen.                                van politieke gevangenen.
Rechthebbende statuut politieke gevangene 1e graad
 
Op 22 juni 2021 is ons bestuurslid de oorlogsweduwe Mestdagh Irene op 98-jarige leeftijd overleden. Zij was de laatste nog levende oorlogsweduwe in onze regio. Zij was ononderbroken 70 jaar vaandrig van het vaandel "Nationale Unie van Ooorlogsweduwen en Wezen"
 

Geacht lid, beste vriend of vriendin.

Onze feitelijke vereniging rekende jaarlijks op een zeer kleine bijdrage van de leden en sympathisanten om onze werking te kunnen verzekeren. Het lidgeld ten bedrage van slechts 5 EURO was onvoldoende om de werking van de vereniging verder te verzekeren.

Bovendien zijn onze hoofdsponsors die de werking mogelijk maakten, nl. de oorlogsweduwe Mestdagh Irene, dhr. Joseph De Coster en niet te vergeten de politieke gevangene Raymond Ruysschaert overleden.

Ondertussen zijn alle politieke gevangenen en oorlogsweduwen in de regio alsook al een aantal erkende oorlogswezen rechthebbenden van het statuut van politieke gevangene van de 1e graad alsook sympathisanten overleden of verkeren in de onmogelijkheid zich nog te engageren. Het komt erop neer dat ik te Brugge nog de enige oorlogswees ben die zich inzet om de nagedachtenis van/en het eerbetoon te verzekeren van de politieke gevangenen, weerstanders en verzetslieden die zijn omgekomen of terechtgesteld tijdens de oorlog 1940 - 45 en de herinnering levendig te houden door deelname aan herdenkingsplechtigheden in hoofde te Brugge en in de regio.

Verder is er nog een oorlogswees actief te Blankenberge, een te Loppem en een te Beernem.  

In deze omstandigheden zijn wij genoodzaakt de vereniging van Vriendenkring van Oorlogswezen van Politieke Gevangenen en Verzetsmensen Regio Brugge – Oostkust te ontbinden met ingang van 1 januari 2022

Giften werden teruggestort en de weinige resterende gelden in de kas zullen aangewend worden tot uitputting (ongeveer 1jaar) voor bloemenhuldes enkel op specifieke plechtigheden voor omgebrachte politieke gevangenen en verzetslieden. 

Zie ook in het menu berichten - allerhande berichten - woordje van de voorzitter statutaire vergadering 2019.

De website http://www.vopgv-brugge.com wordt aangepast en verder door mij in stand gehouden als eerbetoon aan mijn vader omgebracht in het concentratiekamp Mauthausen en hen die het hoogste offer brachten, deze is wereldwijd te bezoeken en biedt informatie aan velen die op zoek zijn naar het oorlogsverleden van een familielid of vriend. 

Wij danken u voor het jarenlange vertrouwen dat u had in onze vereniging.

Wij bieden evenwel een alternatief aan, de vereniging Oud-krijgsgevangenen en Oudgedienden van de 4e en 24ste Linieregimenten Brugge vzw die hetzelfde bestuur heeft en dezelfde doelstellingen nastreeft en met wie wij reeds geruime tijd samenwerken, is bereid ons op te nemen en zich verder voor ons in te zetten. U ontmoet er omzeggens dezelfde mensen daar mengen ondertussen lid zijn geworden van deze vereniging.

Het lidgeld is evenwel 10 Euro en moet voor 10 maart 2022 zijn gestort. Het leden aantal is immers vastgelegd op 45 leden.

Heeft u Interesse?  neem contact op met de vereniging van de Oud-krijgsgevangenen en oudgedienden 4e en 24ste Linieregimenten V.Z.W. P/A Brieversweg 288 – 8310 Sint-Kruis (Brugge) e-mail: arnolddeprest@gmail.com of vopgv-brugge@gmail.com

De eerste statutaire vergadering is voorzien voor donderdag 10 maart 2022 in het kasteel van Moerkerke te Moerkerke-Damme (als de "jojo" maatregelen inzake Coronamaatregelen het toelaten).

Met voorname groeten,

Arnold Deprest.

◊ ◊ ◊ ◊