Free Joomla Templates by iPage Hosting

 
 
De vereniging heeft tot doel:
-
- De voortzetting verzekeren van de erkenning en herdenking van de 41.247 Belgische weggevoerde leden van het verzet tegen het antidemocratische en onderdrukkend nazibewind waarvan er 14.000 in naziconcentratiekampen zijn overleden door terechtstelling of ontbering.
- De nagedachtenis van/en het eerbetoon aan de 2000 politieke gevangenen, weerstanders en de verzetslieden die door het nazibewind werden terechtgesteld (gefusilleerd, onthoofd, opgehangen, doodgemarteld) tijdens de oorlog 1940 - 45.
- De nagedachtenis van/en het eerbetoon aan verzetslieden om het leven gebracht door leden van een collaboratiebeweging.
- De herinnering wordt levendig gehouden door houden van of deelname aan menige herdenkingsplechtigheden in hoofde te Brugge en in de regio.

Het is van essentieel belang voor onze toekomstige Belgische generaties van welke herkomst zij ook mogen zijn om te worden herinnerd aan de bijdrage van onze verzetslieden en politieke gevangenen die gedurende de vijandelijke bezetting het hoogste offer brachten en zij die zich met risico op verlies van eigen leven en van hun gezinnen en vrienden, tot het uiterste hebben ingezet voor het behoud en herstel van een democratische staat en de daarbij horende normen en waarden.
- Het ontwikkelen en onderhouden van solidariteit en vriendschapsbanden tussen de oorlogswezen van politieke gevangenen of verzetslieden, de kinderen en families ervan alsook met andere vaderlandslievende verenigingen.
- De morele en/of materiële belangen van de oorlogswezen van de oorlog 1940-1945 te verdedigen, hen met alle morele en/of materiële middelen bij te staan, hetzij door rechtstreekse hulp hetzij door bijstand verleend door verschillende diensten.
  - De geest van burgerzin levendig te houden en te ontwikkelen.
- Zonder onderscheid van ras, geslacht, taal, cultuur, filosofische, godsdienstige en politieke overtuiging alle middelen aan te wenden waarover zij beschikt om de strijd aan te binden tegen elke vorm van totalitarisme, nazisme, neofascisme. De mensenrechten te verdedigen alsook de menselijke waardigheden te eerbiedigen.
-
 

-

"8 PAARDEN - 40 MAN"  Deportatiewagon opgesteld op het geïntegreerd executie-oord Rieme en Oostakker.

Deze treinwagon, gebouwd in Duitsland in 1911, werd tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitse bezetter gebruikt om gevangenen te deporteren naar werk- en concentratiekampen in het Derde Rijk. Duizenden gevangenen hebben de deportatie naar de kampen niet overleefd en vielen als slachtoffer voor onze vrijheid.

************************
-