Free Joomla Templates by iPage Hosting

 

GEFUSILLEERD TE BRUGGE EN OMLIGGENDE

Vele jongeren in de rangen van het verzet hebben hun vaak roekeloos idealisme met hun bloed bezegeld.

Te Brugge zonder proces gefusilleerd in de schietstand (Steenbrugge) op 1 juli 1944:
- Raoul Meertens, geboren (Brugge) op 13 juni 1925, behoorde als zoon van een vuurkruiser tot de Vuurkadetten en trad in 1940 of 1941 toe tot de Nationale Partij en nam 21 juli 1941 deel aan de rellen op de Grote Markt te Brugge. In 1943 of 1944 sloot hij zich aan bij het Partizanenleger maar was terzelfdertijd bedrijvig als inlichtingsagent ondermeer in verband met het radio-afluisterstation van het kasteel Ter Linden te Sint-Michiels. De rol die hij daarbij speelde is niet tot in de details bekend. Raoul Mertens werd op 1 juni 1944 aangehouden wegens zijn deelname aan een spoorwegsabotage te Aalter in de nacht van 13 op 14 mei 1944. Tijdens zijn ondervragingen over zijn activiteiten antwoorde hij bij elke vraag: "Ik ben Belg en heb mijn vaderland lief. Al het geen ik gedaan heb, deed ik alleen en op eigen hand".  Voor het executiepeloton weigerde hij de blinddoek en verklaarde te sterven voor zijn vaderland. Hij was 19 jaar.
-
- Marcel Bocher (zie ook in de rubriek "Getuigenissen"), uit Sint-Jozef, geb. Brugge op 25 oktober 1910, smid van beroep en vader van twee kinderen, eveneens wegens spoorwegsabotage te Aalter de nacht van 13 op 14 mei 1944. Aangehouden in de vroege ochtend van vrijdag 26 mei 1944. Hij was de vervaardiger van de sabotage werktuigen, lid van het partizanenleger van het Onafhankelijk Front een verzetsbeweging die beschouwd werd als communistisch getint.
Beider stoffelijke overschotten werden naar een massagraf te Oostakker overgebracht (later te Brugge herbegraven op het ere park der gefusilleerde).

BOCHER Marcel                                                           MEERTENS Raoul

-

Twee deelnemers aan dezelfde sabotage werden op 21 juli te Oostakker terechtgesteld:
- Willy Bankaert zoon van een spoorwegarbeider uit de Dampoortstraat te Sint-Kruis (geboren te Sint-Pieters op 11 mei 1924).
- Albert Scheurmans uit Loppem geboren op 23 december 1924.
- Georges Knipper, van Luikse herkomst maar sinds 1933 beroepsactief in het grootwarenhuis A l'Innovation in Brugge, maakte deel uit van het Geheim Leger. Hij werd op 8 september 1944 in Brugge aangehouden omdat hij aan Duitse soldaten burgerkledij had gegeven. Hij werd gefusilleerd te Oedelem.
-
De begrafenisplechtigheid voor de vijf gefusilleerde Bruggelingen vond plaats op 27 november 1944. In de hal van het stadhuis stonden de kisten met de stoffelijke resten overgebracht uit Oostakker opgesteld vanwaar de rouwstoet naar de kathedraal. Na de dienst werden de kisten overgebracht naar het ere park van de Gefusilleerden te Steenbrugge (Brugge). Vier onder hen behoorden tot het Partizanenleger of P. A. Het waren de verzetslieden Raoul Meertens en Marcel Bocher die op 1 juli 1944 te Steenbrugge werden gefusilleerd. En Willy Banckaert en Albert Scheuremans die op 21 juli 1944 gefusilleerd werden te Oostakker.
Bemerk de vijf bordjes met daarop de namen van de vijf oorlogsslachtoffers.

ScreenShot001 bewerkt 1

Optocht van de Burg via de Markt naar de Sint-Salvator kathedraal.

Gefusileerden Brugge b

 

******************************************

Beuckels3
 
 
 BEUCKELS Eduard
 Gefolterd, verminkt en zonder vorm van proces vermoord in de Karthuizeinnenkazerne ter Langestraat te Brugge, op 11 september 1944 door leden van de Vlaamse SS: Beuckels Eduard geb. Brugge op 5 november 1922, als lid van het geheim leger en witte brigade op heterdaad betrapt bij een poging om de springladingen onder de brug van de Smedenpoort te verwijderen.

Het mislukken om de springladingen onder de Smedenpoort te verwijderen had dit tot gevolg.

******************************************

Volgende Bruggelingen verzetsstrijders sinds het begin van 1941 behorende tot dezelfde verzetsgroepering werden in de bossen van het Bulskampveld te Beernem zonder enige vorm van proces door een Vlaamse S.S.onderofficier wiens woede soms aan krankzinnigheid grensde (*) en die de Duitse officier Oberzalhlmeister Mörling niet in bedwang kon houden, gemarteld, mishandeld en  neergeschoten op 06 september 1944: 

- René Peers de Nieuwburg ( Zie ook in het menu "Het verzet te Beernem")
- Van Hamme Michel geb. Oostkamp 26 januari 1902 gefusilleerd te Beernem 06september 1944 (volgens doodsprentje verkeerdelijk 7 sept. 44).
Beide verzetsstrijders behoorden tot het geheim leger stootgroep "Lt. 'Jerôme" en waren op eigen initiatief ongewapend van uit Oostkamp op verkenning naar het Lippengsgoed getrokken en er gevangen genomen.
- De Vooght Armand, geb. Brugge op 11 maart 1906, gefusilleerd op 06 september 1944.
(*) De Vlaamse SS-onderofficier hoger vermeld werd later door de Belgische krijgsraad ter dood veroordeeld.

Het monument geplaatst in de bossen van het Bulskampveld te Beernem
op 08 november 1980 onthuld in opdracht van de provincie West-Vlaanderen

  *********************************************
Andere verzetslieden uit de regio Brugge die door de Duitsers op het executie oord in Rieme werden gefusilleerd:
9december 1942
DE WILDE Theofiel uit Zeebrugge (57 jaar geb. Heist)
 VRIELYNCK Emile een 23 jarige arbeider uit Brugge.
Beide West-Vlamingen waren de eerste die in Oost-Vlaanderen werden gefusilleerd.
21 juli 1943
ROELANDTS Gaston uit Assebroek (geb. Oostkamp 14/09/1896 )
Brugs bekent industrieel, inlichtingsagent voor o.a. Brave-Bravery.
26 augustus 1943
FLECY Bernard uit Sint-Pieters (Brugge) geb. 19 oktober 1906 te  Beernem
aangehouden te Beernem wegens spionage op 29 maart 1943 (lid van het Geheim Leger)
Verzetslieden uit de regio Brugge door de Duitsers gefusilleerd te Oostakker en er in een massagraf begraven:
02 september 1943
PACKET Julien geb.20 juni 1904 te Torhout
PACKET Marcel geb. 20 mei 1920 te Torhout
Beiden waren lid van het Geheim Leger
21 september 1943
Benedictijner broeder STEYAERT Maurice uit Assebroek
Verbleef onder de naam "pater Leo" in de abdij van Steenbrugge.
16 oktober 1943
FEYS Ernest geb. 30 mei 1902 te Oostende
Oostendse politiecommissaris, inlichtingsagent Clarence en sluikpers.
20 mei 1944
 BOEREBOOM Gaston uit Heist a/z. (Geheim Leger te Heist a/z.)
 DE BOI Julien uit Lissewege (Geheim Leger en Zwarte Hand te Lissewege)
MAES Albert geb. Heist a/z 12 april 1916 (Geheim Leger te Heist a/z)
 STYNS Alfons geb. Lissewege 26augustus 1919 (Geheim Leger en Witte Brigade te Lissewege))
VAN DEN BERGHE Hilaire Damme 01 juni1917
LAMPO Jozef uit Damme (Gewapend Partizaan betrokken bij een sabotage in de Duitse u-bootbasis te Zeebrugge.)
DEMEYER Henri uit Damme (Gewapende Partizanen)
26 mei 1944
SERREYN Albert was de zoon van een textielfabrikant en werd geboren te Gent op 11/01/1915
hij werd opgepakt op 25/05/1944 als de leider van de Belgische Partizanen in het Brugse,  gefusilleerd op  verdenking van spionage en spoorwegsabotage in Maria-Aalter.
01 juli 1944
 BANCKAERT Marcel uit Sint-Kruis (Partizanenleger)
BOCHER Marcel uit Brugge (Gewapend Partizanenleger - Gefusilleerd te Steenbrugge en in massagraf te Oostakker begraven).
MERTENS Raoul uit Brugge (Officier Partizanenleger - Gefusilleerd te Steenbrugge en in massagraf te Oostakker begraven ).
 SCHEUREMANS Albert uit Loppem
Van de Brugse PA werden tijdens de oorlog nog leden aangehouden zoals Nobert VAN BEVEREN opgepakt op 23 september 1943, gefusilleerd te München op 27 oktober 1944 en Noël Boydens uit Sint-Andries, geboren 21 maart 1925, opgepakt op 15 september 1943 en gefusilleerd te München op 27 oktober 1944.
 *******************************************