Free Joomla Templates by iPage Hosting

 Aa Unie der Inlichtingsdiensten Actiediensten

 

De Unie der Inlichtings- & Actiediensten
-
(U.S.R.A.)   L' Union des Services de Renseignements & d' Action
-
aan haar Helden 
 
Gedood en vermist in bevolen dienst
 
West-Vlaanderen
--
1940 - 1945

 

Vrienden,
Nood stond over een arm verkracht land. Grauwe bezetting smachtte vrijheid en recht, ontkende in dwaze hoogmoed alle menselijke waarden. In uw ogen laaide haat, in uw geest rees opstand, des te intenser naarmate de eerloze vijand de kluisters strakker aanhaalde. Gij wilde verzet.
 

Makkers,

Vrijwillig zijt gij gekomen en hebt gij ons uw geest, uw handen en uw hart geboden.

Goede soldaten handelen om de plicht en wachten op ’t bevel. Maar gij waart betere soldaten want u wist u zelf te bevelen.

Ge behoefde nooit op uw plicht gewezen te worden want de aandrang uwer sterke persoonlijkheid bracht u spontaan op de enige weg die uw eigen eer en trouw u voorschreef : de verdediging van het verdrukte land en volk.

En toch, hoe moeilijk was uw strijd niet! Met verbitterd gemoed voelde gij soms de onverschilligheid het onbegrip aan van hen voor wier welzijn gij u nochtans offerde.

De veiligheid in de ontplooiing van uw ondergrondse actie dwong u alleen te staan tegenover uw stoffelijke en zedelijke bekommernissen.

En wilde gij ook niet de gevaarvolste kamp tegen een onverbiddelijke, overmachtige tegenstander?

De stille verdoken kamp, wel bewust dat gij bij het geringste falen, gruwzame foltering en dood op korte of langere termijn uw deel zou worden.

Gij wist dat uw zwoegen en last het zaad waren dat eerst lang kiemen moet vooraleer welig op te schieten : niet immer waart gij overtuigd eens zelf de vruchten van uw streven te smaken.

En toch vrijwillig zijt gij gekomen en hebt gij ons uw geest, uw handen en uw hart geboden.

Wij danken u erom.

   

Allemeersch Remy

 Remy Allemeersch

- geboren te Mosles (Frankrijk) op 13 februari 1919;
- aangehouden te Veurne op 26 juli 1944;
- gedeporteerd op 2 september 1944 naar het concentratiekamp van Neuengamme;
- teruggekeerde kameraden zagen hem aldaar een laatste maal op 7 maart 1945 in bedenkelijke toestand, sindsdien werd hij als vermist opgegeven.
 -

Bailleul Romain

Romain Bailleul

- geboren te Oostende op 21 juli 1903;
- na reeds vroeg zijn sporen in de inlichtingsdienst verdiend te hebben, poogde hij met kameraden met een lichte boot vanaf de Belgische kust Engeland te bereiken.  Een vijandelijk patrouillevliegtuig verraste hen op volle zee en mitrailleerden hen. Romain Bailleul werd aldus gedood op 23 november 1941.
 -

Binet Emile

Emile Binet

- geboren te Hastière-par-delà op  6 januari 1889.
- oud-strijder 1914-1918;
- aangehouden met zijn zoon op 13 februari 1942;
- ter dood veroordeeld door het “Volksgericht te Berlijn” op 6 januari 1944;
- onthoofd in de gevangenis van Görden-Brandenburg op 22 mei 1944
 -

Bocher Omer

Omer Bocher

- geboren te Brugge op 10 maart 1895;
- oud-strijder 1914-18,  4 jaar  frontdienst als sergeant;
- aangehouden op 8 mei 1943;
- naar Duitsland gedeporteerd op 3 september 1943, via Esterwegen naar Gross-Strehlitz;
- te dood veroordeeld en onthoofd te München op 24 oktober 1944, volgens anderen naar Sachsenhausen overgebracht en er terechtgesteld op 23 maart 1945.
 -

Bouillart Georges

Georges Bouillart

- geboren te Steenkerke (Veurne) op 26 augustus 1918;
- aangehouden te Veurne op 23 augustus 1944;
- naar Duitsland gedeporteerd op 2 september 1944;
- via Bochum naar het concentratiekamp van Mauthausen gebracht en vandaar op arbeitskommando naar Sankt-Georg b/Linz waar hij bezweek op 6 januari 1945.
 -

Cagnie Julien

Julien Cagnie

- geboren te Lauwe op 15 november 1899;
- aangehouden te Poperinge op 7 december 1943;
- naar Duitsland gedeporteerd in mei 1944;
- via Buchenwald en Dora naar het dodende tunnelcommando van Ellrich waar hij op 27 januari 1945 bezweek.
 -

Cambier Albert

Albert Cambier

- geboren te Brugge op 21 februari 1925; 
- aangehouden te Brugge op 21 februari 1942;
- naar Duitsland gedeporteerd op 28 juli 1942;
- via de gevangenis van Essen naar Bochum overgebracht waar hij van uitputting en ontbering bezweek op 3 april 1943.
 -

Casaert Albert

Albert Casaert

- geboren te Tielt op 2 november 1916;
- Aangehouden te Brugge op 25 juli 1944;
- naar Duitsland gedeporteerd op 2 september 1944;
- begin november 1944 in ziekelijke toestand tot slavenarbeid gedwongen in het commando Harburg (Hamburg);
- uitgeput teruggestuurd naar het uitroeiingskamp van Neuengamme waar hij op 3 december 1944 bezweek.
 -

Claeys Robert

Robert Claeys

- geboren te Brugge op28 november 1901;
- oorlogsvrijwilliger 1914-18;
- aangehouden te Knokke op 20 februari 1942;
- naar Duitsland gedeporteerd op 28 julli 1942;
- te dood veroordeeld door het “Volksgericht de Berlin” op 6 januari 1944;
- onthoofd in de gevangenis van Görden (Brandenburg) op 22 mei 1944.
 -

Dauchy Henri

Henri Charles Dauchy

                 - echtgenoot van Lépoldine PECKEL;
             - bediende bij het bekeer der posterijen
             - eveneens lid van de weerstandsbeweging  A.S.B. 
- geboren te Rouen op 30 september 1919;
- Aangehouden te Oost Vleteren op 18 november 1943;
- naar Duitsland gedeporteerd op 21 mei 1944;
-via Buchenwald naar het moorddadige tunnelcommando van Ellrich gestuurd waar hij op 4 januari 1945
  bezweek ten gevolge van folteringen en ontberingen.
 -

Debaene André

André Debaene

- geboren te Zwevezele op 8 december 1922;
- aangehouden te Brugge op 25 juli 1944;
- naar Duitsland gedeporteerd op 2 september 1944;
- via het concentratiekamp van Neuengamme op arbeitscommando gestuurd omgeving van Hamburg;
- uitgeput teruggezonden naar Neuengamme waar hij bezweek op 16 januari 1945.
 -

Debaillie Arsène

Arsèné Debaillie

- geboren te Lichtervelde op 25 januari 1914;
- aangehouden te Lichtervelde op 8 augustus 1942;
- naar Duitsland gedeporteerd augustus 1942;
- over Keulen, Berlijn, Bochum, Wupperthal, Esterwegen naar Dortmund;
- ter dood veroordeeld door het Volksgericht van Berlijn in september 1943;
- onthoofd in de gevangenis van Dordmund op 18 oktober 1943.
 -

Decoussemaeker Albert

Albert Decoussemaeker

- geboren te De Panne op 17 november 1920;
- aangehouden te De Panne op 9 juli 1942;
- naar Duitsland gedeporteerd op 7 november 1942;
-via Bochum, Hameln, Gross-Strehlitz, Laband naar Ratibor;
- tijdens de evacuatietocht van zijn kamp poogde hij uit de kolonne te ontsnappen maar werd teruggegrepen.
- op 28 januari 1945 werd hij in een weide op 4 km. Van Leobschütz door S.S.-bewakers neer gekogeld.
 -

Decru Willy

Willy Decru

- geboren te Koekelare op 13 juli 1911;
- aangehouden te Koekelare op 20 juli 1944;
- naar Duitsland gedeporteerd op 2 september 1944;
- uit het concentratiekamp van Neuengamme in ziekelijke toestand op arbeidscommando gestuurd in de omgeving van Hamburg;
- uitgeput teruggezonden naar Neuengamme waar hij bezweek op 7 maart 1945 
 

De Fleur Maurice

Maurice De Fleur

- geboren te Ressegem op 29 april 1914;
- aangehouden te Zaventem op 12 augustus 1944;
- naar Duitsland gedeporteerd op 2 september 1944;
- van uit het concentratiekamp van Neuengamme naar het Arbeitscommando “Dessau-Ufer” (Hamburg) gestuurd, waar hij tijdens een geallieerde luchtaanval op 25 oktober 1944 dodelijk werd gekwetst;
- terug naar Neuengamme gevoerd, en bezweek een dag later.
 -

de Groote Gauthier

Gauthier de Groote

- geboren op het kasteel Houthulst op 3 oktober 1906;
- aangehouden te Houthulst op 17 november 1943;
- naar Duitsland gedeporteerd op 1 aptil 1944;
- overgebracht van het kamp d’Oppeln naar de gevangenis van Gros-Strehlitz vervolgens gesleept naar Gross-Rosen;
- in februari 1945 slaagt hij er nog steeds in om de evacuatie van dit kamp te volgen naar Dora (Nordhausen), maar hij bezwijkt op 5 maart 1945.
 -

Delannoy Willem

Willem Delannoy

- geboren te Kortemark op 28 maart 1905;
- aangehouden te Brussel op 3 september 1943;
- naar Duitsland getransporteerd op 12 juni 1944;
- over Gross-Strehlitz en Gross-Rosen naar het uitroeiingskamp van Dora gesleept;
- uitgeput en ziek werd hij aldaar op 10 maart 1945 naar het kamphospitaal gebracht en sindsdien bleef alle nieuws over hem uit.
 -

Dr. Delmas Raymond

Dr. Raymond Delmas

- geboren te Dax (Landes-France) op 27 januari 1905;
- aangehouden op 17 augustus 1944 na aanklacht;
- getransporteerd naar Duitsland op 2 september 1944;
- van Neuengamme naar Belgen-Belsen gedirigeerd waar hij sinds april 1945 werd vermist.
 -

Delmeire Alphonse

Alphonse Delmeire

- geboren te Moeskroen op 4 september 1919;
- vertrokken naar Groot Brittannië in juni 1940;
- geparachuteerd voor een informatiedienst;
- aangehouden te Brussel in september 1942;
- onthoofd in de gevangenis van Wolfenbüttel op 7 juni 1944.
 -

Demeester Robert

Robert Demeester

- geboren te Nieuwpoort op 7 november 1922;
- aangehouden te Nieuwpoort op 10 augustus 1944;
- naar Duitsland getransporteerd op 2 september 1944;
- uit het concentratiekamp van Neuengamme op Arbeitscommando gestuurd naar Versen (Meppen);
 - hij bezweek er op 3 december 1944. 
 -

Demeyere Robert 

Robert Demeyere

- geboren te Wetteren op 3 april 1882;
- oud-strijder van de oorlog 1914-18;
- aangehouden te Nieuwpoort op 10 augustus 1944
- naar Duitsland getransporteerd op 2 september 1944;
- in het concentratiekamp van Neuengamme ondanks zijn ziekelijke toestand tot zware lastarbeid verwezen wat zijn dood ten gevolge had op 26 december 1944.
 -

Demolder Julien

Julien Demolder

- geboren te Veurne op 21 oktober 1913;
- verraden en bewust van het gevaar dat hem dreigde, wilde hij toch op 4 december 1943 een hem opgelegde zending volbrengen;
- aangehouden te De Panne, poogde hij ondanks de scherpe bewaking te ontvluchten. Aangeschoten en dodelijk verwond werd hij naar de kliniek te Veurne gebracht waar hij bezweek op 5 december 1945.
 -

De Neckere Emanuel

Emmanuel De Neckere

- geboren te Mesen op 2 november 1898;
- onderpastoor in de parochie Sint-Bartholomeus te Moeskroen;
-  woonde lange tijd in Brugge, oud-leerling van het Sint-Lodewijkscollege te Brugge en stichter van de scoutsgroep aldaar;
- verraden en aangehouden te Moeskroen op 31 augustus 1942;
- getroffen door een dubbele ter doodveroordeling  door het “Kriegsgericht de ‘l O.F.K. te Brugge eind oktober 1942;
- gefusilleerd te Brugge in de bossen van Tillegem te Loppem (thans grondgebied Brugge) op 10 november 1942 als enige priester van het bisdom Brugge.
 -

De Neve Pierre

Pierre De Neve

- geboren te Oostakker op 8 januari 1905;
- aangehouden te Nieuwpoort op 19 augustus 1944;
- gedeporteerd naar het concentratiekamp van Neuengamme op 2 september 1944;
- later naar het Arbeitscommando van Versen (Meppen) gestuurd;
- einde maart 1945 geëvacueerd naar het represaille-kamp van Farge (Bremen), waar hiij op 6 april 1945 bezweek.
 -

De Pauw Ortar

Ortar De Pauw

- geboren te Gent op 14 september 1901;
- aangehouden te Ieper op 18 september 1943;
- op 7januari 1944 veroordeeld door het Kriegsgericht der O.F.K. te Brugge tot 2 jaar en half tuchthuis;
- naar Duitsland gedeporteerd op 4 februari 1944;
- van uit Rheinbach over verschillende kampen en gevangenissen tot in de nabijheid van Torgau gesleept waar hij op 15 april 1945 te Bad Liebenwerda bezweek.
---

de Pontieu Gerard

Gerard de Pontieu

- geboren te Menen op 15 augustus 1911;
- aangehouden te Bulskamp (Veurne) op 27 juli 1944;
- naar Duitsland gedeporteerd op 2 september 1944;
- uit het concentratiekamp van Neuengamme naar het arbeitscommando “Dessau-Ufer” (Hamburg) gestuurd, daarna naar de gevangenis van van Fuhlsbüttel (Hamburg);
- als vermist opgegeven na het geweldige bombardement van 2 januari 1945, waarbij die gevangenis zwaar getroffen werd en het grootste aantal zijner lotgenoten ter plaatse omkwam.
 -

De Praetere Victor

Victor De Praetere

- geboren te Warkonje (Henegouwen) op 14 januari 1907;
- aangehouden te Warkonje (Warcoing) op 5 juli 1944;
- naar Duitsland gedeporteerd op 2 september 1944
- van het concentratiekamp Neuengamme op arbeitscommando gestuurd naar Versen (Meppen) waar hij bezweek op 26 november 1944.
 -

Deprez Robert

Robert Deprez

- geboren te Harelbeke op 7 februari 1921;
- op 3 juli 1942 samen met zijn makker André Schapdrijver uit bezet België naar Engeland vertrokken;
- verbleef 6 maanden in het kamp van Miranda (Spanje);
- aangekomen in England, nam hij op 7 juli 1943 dienst als oorlogsvrijwilliger in het korps I.A.A.;
- op 31 maart 1944 tijdens het uitvoeren van een bijzondere opdracht te Hansweert (Holland) werd hij het slachtoffer van een vliegtuigongeval, ten gevolge van een vijandelijke actie.
 -
 

De Sadeleer Edgard

Edgard De Saedeleer

- geboren te Aalst op 13 juni1897;
- aangehouden te Knokke a/zee in maart 1942;
- hij werd op gruwelijke wijze gefolterd in de gevangenissen van Sint-Gillis (Brussel), Brugge en Antwerpen.
- bezweek ten dode gemarteld, te Antwerpen op 15 juli 1942. -
 -

De Waepenaere Julien

Julien De Waepenaere

- geboren te Ledeberg op 4 februari 1907;
- gearesteerd op 3 september 1943;
- op transport gezet naar het concentratiekamp te Gross-Strehlitz  op 12 juni 1944;
- overgebracht naar Gross-Rosen waar bij bezweek op 13 december 1944.
 -
 

Dewilde Théophile

Théophile Dewilde

- geboren te Heist a/zee op 15 november 1885;
- oorlogsvrijwilliger 1914-18; vereerd met o.a. Oorlogskruis met palm
                - hotelier te Zeebrugge
- te Zeebrugge aangehouden op 28 augustus 1942;
- ter dood veroordeeld door het Kriegsgericht der O.F.K./Gent op 20 november 1942;
- gefusilleerd te Gent op 9 december 1942.
 -

Dhond Charles

Charles Dhont

- geboren te Brugge op 24 augustus 1893;
- bestuurslid van de Nationale Partij Brugge;
- wist bij twee voorafgaande aanhoudingen (25-26 juli 1941) de Duitsers om de tuin te leiden maar werd echter voor goed gegrepen op 26 januari 1942;
- op 24 maart 1942 naar Duitsland gedeporteerd;
- uit de gevangenis van Fulsbüttel (Hamburg) voor het Sondergericht te Wupperthal-Elberfeld gesleept waar voor hem de doodstraf geëist werd; ging echter als N-N-gevangene naar het tuchthuis te Luttringshausen;
- kwam nadien over Natzweiler en Vechta in het kamp van Dachau terecht waar hij op 30 januari 1945 aan tyfus bezweek. 

Eyland Frans

Frans Eyland

- geboren te Oostende op 14 februari 1902;
- zette ondanks een voorafgaande aanhouding (23 juni 1942) zijn clandestiene activiteiten voort, maar werd terug gevat op 13 januari 1944 en naar de gevangenis van Sint-Gillis (Brussel) overgebracht;
- op 10 februari 1944 uit Sint-Gillis weggevoerd en levenloos in de gevangenis van Brugge binnengebracht. Hij werd vermoedelijk onderweg door zijn bewakers dood geslagen. 

Feys Ernest

Ernest Feys

- geboren te Oostende op 30 juni 1902;
- aangehouden te Oostende op 17 juli 1943;
- slachtoffer der “Sondervernelmung” in het G.F.P.-bureel te Gent;
- ter dood veroordeeld door het Kriegsgericht der O.F.K./Gent op 1 oktober 1943;
- voor den kop geschoten te Oostakker op 16 oktober 1943. 
 -

Flécy Bernard

Bernard Flecy

- geboren te Beernem op 19 oktober 1906;
- aangehouden te Brugge op 24 maart 1943;
- ter dood veroordeeld door het Krizegsgericht der O.F.K./Gent in juni 1943;
- voor het executiepeloton gesteld had hij de moed zijn blinddoek af te rukken maar werd onmiddellijk neer gekogeld te Oostakker op 26 augustus 1943. 

Geryl André

André Geryl

- geboren te Wulveringem (Veurne) op 26 december 1918;
- door verraad aangehouden te Veurne op 6 september 1943;
- op 12 juni 1944 naar Duitsland gedeporteerd;
- zijn lijdensweg ging over Gross-Strehlitz, Ratibor, Krakow, Leobschütz, Neustadt, Weisse, Bautzen, Wolfenbüttel, Gifhorn en Wagenhof;
- hij bezweek te Wagenhof-Krümme op het einde van maart 1945. 
 -

Gouwy Churchil

Churchill Gouwy

- geboren te Coamboidy (Engeland) op 25 juni 1915;
- aangehouden te Handzame op 24 juli 1944;
- naar Duitsland gedeporteerd op 2 september 1944;
- van uit het concentratiekamp van Neuengamme op Arbeitscommando gestuurd in de omgeving van Hamburg;
- uitgeput teruggezonden naar Neuengamme;
- op 13 november 1944 door zijn twee makkers naar de infirmerie van het kamp gebracht waar hij een paar dagen later bezweek. 
 -

Gouwy Michel

Michel Gouwy

- geboren te Leisele op 21 mei 1909;
- verraden en aangehouden te Veurne op 2 oktober 1942;
- ter dood veroordeeld door het Kriegsgericht der O.F.K./Brussel op 28 juli 1943;
- vóór den kop geschoten op de Nationale Schietbaan te Brussel op 13 oktober 1943 

Guilini Jan

Jan Guilini

- geboren te Blankenberge op 29 juni 1912;
- nationaal meervoudig zwemkampioen; onderscheiden door het “Carnegie Heros Fund”;
- lid van de Nationale Partij en van de Légion Belge te Brugge;
- op 11 oktober 1941 had hij al zwemmend in een stormachtige zee het leven gered van vier van de vijf bemanningsleden van een Britse bommenwerper. Deze redding werd twee dagen later over de BBC omgeroepen wat bewijst dat J. Guilini op die datum reeds in contact was met de inlichtingendiensten.  
- betrokken bij de inlichtingendienst aangehouden te Blankenberge op 31 maart 1942;
- hij faalde in een ontsnappingspoging over de 6 meter hoge  gevangenismuur van 't Pandreitje te Brugge, waarbij hij zijn voet verstuikte;
- naar Duitsland gedeporteerd op 28 juli 1942;
- ter dood veroordeeld door het Volksgericht van Berlijn op 6 januari 1944;
- onthoofd in de gevangenis van Görden-Brandenburg op 22 mei 1944. 
 -

Halleyn Gilbert

Gilbert Halleyn

- geboren te Corbeil-en-Gâtinais (Frankrijk) op 14 jullie 1917;
- aangehouden te Westrozebeke op 3 juni 1944;
- gedeporteerd naar het concentratiekamp van Neuengamme op 2 september 1944 en later ziekelijk getransfereerd naar het vernietigingskamp van Bergen-Belsen waar hij spoorloos verdween eind december 1944 – begin januari 1945. 
 -

Hoet Joseph

Josph Hoet

- geboren te Wetteren op 26 januari 1920;
- aangehouden op 3 juni 1944 te Westrozebeke;
- naar Duitsland gedeporteerd op 2 september 1944;
- van uit het concentratiekamp Neuengamme op Arbeitskommando gestuurd naar Versen (Meppen);
- tijdens het evacuatietransport op weg naar het kamp Sandborstel door de bewakers doodgeslagen op 23 april 1945. 
 -

Houvenaghel Honoré

Honoré Houvenaghel

- geboren te Nieuwpoort op 29 april 1904;
- aangehouden te Nieuwpoort op 10 augustus 1944;
- naar Duitsland gedeporteerd op 2 september 1944;
- van uit het concentratiekamp Neuengamme op Arbeitskommando gestuurd in de omgeving van Hamburg;
- naar het hergroeperingskamp van Sandbostel geëvacueerd, bezwijkt hij aldaar op 25 april 1945 een paar dagen voor zijn bevrijding. 
 -)

Jooris Emmanuel

Emmanuel Jooris

- geboren te Brussel op 18 april 1914;
- door verraad aangehouden te Brussel op 3 september 1943;
- onder de Engelse identiteit Emmanuel Vincent  geboren in Algerije, naar Duitsland gedeporteerd op 12 juni 1944;
- verbleef in de concentratiekampen van Gross-Strehlitz, Gross-Rosen, Dora en Nordhausen;
- overleed te Nordhausen op 20 maart 1945. 
 -

Jooris Pierre

Pierre Jooris

- geboren te Brussel op 16 april 1909;
- door verraad aangehouden te Hesdin (Pas-de-Calais) op 1 januari 1943;
- slachtoffer van speciale ondervragingen in de gevangenissen van Arras, Pais-Plage en Loos;
- ter dood veroordeeld op 23 september 1943 door het Kriegsgericht d’Arras onder de valse naam van Jacques Luncq van Franse nationaliteit oorspronkelijk uit Algiers;
- gefusilleerd in de citadel d ’Arras op 5 november 1943. 
-
 

Joye Hector

Hector Joye

- geboren te Sint-Eloois-Winkel op 13 september 1893;
- oud-strijder en oorlogsinvalide 1914-18;
- aangehouden op 25 juni 1942 te Brugge;
- na lange maanden op secret verbleven in gevangenissen, naar Duitsland gedeporteerd en gefusillieerd in de gevangenis van Dortmund op 18 oktober 1943. 
 -

Kesteloot Hector

Hector Kesteloot

- geboren te Veurne op 10 maart 1920;
- aangehouden te Veurne op 26 juli 1944;
- naar Duitsland gedeporteerd op 2september 1944;
- van uit het concentratiekamp van Neuengamme overgebracht naar de politiegevangenis van Fuhlsbüttel (Hamburg);
- hij bezweek aldaar op 4 december 1944. 
 -

Linclau Valère

Valère Linclau

- geboren te Tielt op 5 januari 1920
- aangehouden te Petegem bij Deinze op 2 december 1942 en naar Duitsland gedeporteerd;
- ter dood veroordeeld door het Volksgericht te Berlijn;
- onthoofd in de gevangenis te Dortmund op 3 november 1943. 
 -

Mahieu Roger

Roger Mahieu

- geboren te Oostduinkerke op 8 augustus 1923;
- aangehouden te Nieuwpoort-Baden op 14 april 1944;
- naar Duitsland gedeporteerd op 5 augustus 1944;
- van uit Keulen ging zijn lijdenstocht over de tuchthuizen van Bayreuth eb Ebrach naar het concentratiekamp van Flossenburg;
- bezweek te Flossenburg op 27 februari 1945. 
 -

Masureel Paul

Paul Masureel

- geboren te Wenduine op 7 december 1923;
- aangehouden op 8 julli 1942;
- naar Duitsland gedeporteerd begin oktober 1942;
- veroordeeld door het Sondergericht te Essen  in mei 1943 tot 15 jaar dwangarbeid. Deze straf werd omgezet tot 7 jaar in december 1943.
- hij werd van de gevangenis naar de kampen Bochum, Esterwegen, Kassel, Halle, Leipzig, Poznan, Küstrin gesleept om uiteindelijk te eindigen in Sonnenburg;
- hij bezweek er op 16 februari 1944. 
 -

Monteyne Jean Marie

Jean-Marie Monteyne

- geboren te Menen op 7 november 1922;
- aangehouden te Menen op 14 april 1942;
- naar Duitsland gedeporteerd op 30 augustus 1942;
- hij werd naar de kampen en gevangenissen gesleept van Essen, Bochum, Esterwegen, Wolfenbüttel, Hannover, Hamme, Börgermoor;
- hij bezweek te Börgermoor in december 1944. 
 -

Muylle Joseph

Joseph Muylle

- echtgenoor van  mevrouw Marie-Antoinette Schramme;
- geboren te Brugge op 22 juli 1886;
- oorlogsvrijwilliger 1914-18, campagne van de IJzer en Oost Afrika,
- ere krijgsauditeur bij de koloniale troepen Tabora;
- gemeenteraadslid stad Brugge;
- ontsnapte als krijgsgevangene in mei 1940;
- aangehouden op het gerechtshof te Gent op 14 oktober 1942 toen hij er als advocaat een zaak moest bepleiten;
- 13 maanden op secreet opgesloten en vervolgens gedeporteerd naar het kamp van Vught (Holland) op 28 november 1943;
- overgebracht op 5 september 1944 naar het kamp van Sachsenhausen en vervolgens naar het uitroeiingskamp van Mauthausen op 8 februari 1945.
- hij bezweek er op 19 maart 1945. 
 

Paris Paul

Paul Paris

- geboren te Charleroi op 7september 1905;
- aangehouden te Ukkel op 11 oktober 1941;
- ter dood veroordeeld door het Kriegsgericht de l’ O.F.K./672 op 17 december 1941;
- gefusilleerd te Beverlo op 26 januari 1942. 
 -

Pauwels August

August Pauwels

- geboren te Stalhille op 18 mei 1911;
- aangehouden te Klemskerke opo 26 november 1943;
- naar Duitsland gedeporteerd op 31 maart 1944;
- over verschillende kampen kwam hij in het dodenkommando Dora (Nordhausen) terecht waar bij bezweek op 18 februari 1945. 
 -

Picquart Jacques

Jaques Piquart

- geboren te Heule op 8 augustus 1921;
- op 18 mei 1940 naar Engeland vertrokken en als oorlogsvrijwilliger in dienst getreden op 26 augustus 1940;
- met een opdracht tot sabotage-inrichting belast, bij zijn parachutering in de omstreken van Lessines door de Duitsers verrast (nacht van 1 mei 1942);
- hij sneuvelt met de wapens in de hand terwijl hij zich moedig verdedigt;
- hij werd door de Duitsers ter aarde besteld op het kerkhof van Elsene op 7 mei 1942. 
 -

Pinson Fernand

Fernand Pinson

- geboren te Veurne op 28 augustus 1908;
- aangehouden te Veurne op 26 juli 1944;
- naar Duitsland gedeporteerd op 2 september 1944;
- op 8 januari 1945 bevond hij zich in ziekelijke toestand in het concentratiekamp van Neuengamme;
- hij werd afgevoerd naar het beruchte Bergen-Belsen waar hij bezweek op 17 februari 1945. 
 -

Porreye Albert

Albert Porreye

- geboren te Roesbrugge op 30 juli 1905;
- aangehouden te Roesbrugge op 5 september 1943;
- naar Duitsland gedeporteerd op 12 juni 1944;
- over Papenburg en Gross-Strehlitz naar Gross-Rosen gesleurd;
- hij bezweek in dit laatste kamp op 4 december 1944. 
 -

Renet Maurice

Maurice Renet

- geboren te Ieper op 6 november 1900;
- aangehouden te Kortrijk op 17 september 1943;
- vermoedelijk in juli 1944 naar Duitsland gedeporteerd;
- over Buchenwald naar Gross-Rosen gebracht werd hij nadien met dit kamp terug naar Dora (Norhausen) geëvacueerd;
- hij zou bij de bevrijding van Dora of Nordhausen rond 15 april 1945 hebben geleefd, alhoewel er sindsdien over hem niet het minste nieuws meer werd gehoord. 
 -

Roelaandts Gaston

Gaston Roelandts

- geboren te Oostkamp op 14 november 1896;
- oorlogsvrijwilliger 1914-18;
- hij woonde te Assebroek en was te Brugge een welbekende figuur.
- weigert de kans om in 1940 naar Engeland te gaan  en verkoos hier te blijven om te  dienen in een Belgische inlichtingendienst;
- aangehouden op 13 mei 1943 vanwege zijn participatie aan een inlichtingendienst die o.m. in de abdij van Steenbrugge over een radiozendpost beschikte en in nooit geheel opgehelderde omstandigheden verraden werd;
- ter dood veroordeeld door het Kriegsgericht de l’O.F.K./Brugge op 7 julli 1943;
- hij werd gefusilleerd op 21 juli 1943 te Ertvelde (Rieme). 
  -

Rose Paul

Paul Rose

- geboren te Caen (Frankrijk) op13 december 1917;
- aangehouden Le Bizet (Ploegsteert) op 17 november 1943;
- naar Duitsland gedeporteerd op 15 april 1944;
- via Gross-Stehlitz overgebracht naar Gros-Rosen en uiteindelijk geëvacueerd naar Dora;
- omgekomen van ontbering te Dora op 21 februari 1945. 
 -

Ryckaert Albert

Albert Ryckaert

- geboren te Brugge op 28 juni 1915;
- aangehouden te Koksijde op 25 juli 1944;
- naar Duitsland gedeporteerd op 2 september 1944;
- van uit Neuengamme op Arbeitskommando gestuurd in de Hamburgse omgeving;
- uitgeput teruggevoerd naar Neuengamme werd hij nog opgemerkt op 14 november 1944 in de infirmerie van het kamp. Sindsdien echter werd niet het minste nieuws meer over hem vernomen. 
 -

Sanders Eugène

Eugène Sanders

- geboren te Werken (Diksmuide) op 16 april 1923;
- aangehouden te Diksmuide op 25 juli 1944;
- naar Duitsland gedeporteerd op 2 september 1944;
- op 25 januari 1945 als zwaar zieke van uit het concentratiekamp van Neuengamme op transport gesteld naar het beruchte Bergen-Belsen;
- hij bezweek aldaar op 4 maart 1945. 
-

Schapdrijver André

André Schapdrijver

- geboren te Harelbeke op 31 december 1920;
- op 3 juli 1942 samen met Lt. Robert Deprez uit bezet België naar Engeland vertrokken,;
- verbleef 6 maanden in het kamp van Miranda (Spanje);
- aangekomen in Engeland nam hij op 7 juli 1943 dienst als oorlogsvrijwilliger in het korps der I.A.A.;
- met speciale opdracht belast werd hij op 1 mei 1944 te Fumal (Luik) geparachuteerd;
- aangehouden op 18 augustus 1944 te Vedrin (Namen) werd hij kort daarop naar Duitsland gedeporteerd;
- hij bezweek in het uitroeiingskamp van Mauthausen in februari 1945. 
 -

Seys Maurice

Maurice Seys

- geboren te Oostende op 19 januari 1898;
- oud-strijder oorlog 1914-18;
- ondanks een eerste arrestatie op 09 oktober 1941 zette hij zijn dienst verder;
- een tweede maal aangehouden op 7 januari 1944;
- naar Duitsland gedeporteerd februari 1944;
- op transport van het kamp Sangerhausen naar het moorddadige kamp van Ellrich;
- hij kwam om van ontbering op 15 maart 1945. 
--

Slambrouck Jules

Jules Slambrouck

- geboren te Menen op 10 oktober 1900;
- aangehouden te Menen op 15 april 1942;
- naar Duitsland gedeporteerd op 30 augustus 1942;
- hij werd gezien te Essen, Bochum, Esterwegen, Hannover, Hamme en Börgermoor;
- hij bevond zich in het kamp van Bautzen op 20 april 1945 wanneer dit kamp door de Russen bevrijd werd, sindsdien werd niet het minste nieuws meer over hem vernomen. 
 --

Sorel Pierre

Pierre Sorel

- geboren te Oostende op 27 september 1910;
- aangehouden te Koksijde op 15 juli 1942;
- naar Duitsland gedeporteerd op 7 november 1942;
- overgebracht naar de kampen Bochum, Esterwegen, Bayreuth, Ebrach arriveert hij uiteindelijk te Ring-Flossenburg waar hij van ontbering omkwam op 15 april 1945. 
 --

Spriet Frederic

Frederic Spriet

- geboren te Waregem op 2 september 1919;
- aangehouden te Roeselare op 1 juli 1943;
- naar Duitsland gedeporteerd op 6 deccember 1943;
- zijn lijdensweg ging over Esterwegen, Börgermoor, Gross-Strehlitz naar Gross-Rosen;
- hij bezweek te Gross-Rosen op 26 december 1944. 
 --

Staelens Michel

Michel  Staelens

- geboren te Kortrijk op 24 januari 1900;
- aangehouden te Ieper op 18 november 1943;
- op 3 mei 1944 naar Duitsland gedeporteerd, werd hij te Gross-Strehlitz ter dood veroordeeld, straf die echter niet uitgevoerd werd;
- van Gross-Strehlitz werd hij over Birkenau en Langendorf naar Buchenwald gesleept;
- het laatste nieuws over hem kwam uit dit laatste kamp begin april 1945.
 --

Stragier Roger

Rogier Stragier

- geboren te Menen op 17 september 1908;
- aangehouden te Menen op 28 april 1944;
- op 2 september 1944 werd hij naar het concentratiekamp van Neuengamme gedeporteerd waar hij voor de laatste maal gezien werd op 7 april 1945;
- overgebracht naar Lübeck werd hij aan boord gesleept van een der schepen die tijdens een luchtaanval der geallieerden op de omliggende  Duitse boten in de baai van Lübeck zonken. Hij bleef vermist sinds 3 mei 1945. 
-- 

Symoens Louis

Louis Symoens

- geboren te Austin (USA) op 12 april 1917;
- aangehouden te Nieuwpoort op 18 augustus 1944;
- naar Duitsland gedeporteerd op 2 september 1944;
- van uit het concentratiekamp van Neuengamme op Arbeitskommando gestuurd in de Hamburgse omgeving;
- na het bombardement der politiegevangenis te Fuhlsbüttel (Hamburg) teruggevoerd naar Neuengamme waar hij op 23 februari 1945 bezweek. 
 -- 
Tegethoff Charles

 Charles Tegethoff

- geboren te De Panne op 10 maart 1920
- aangehouden te De Panne op 10 maart 1920;
- naar Duitsland gedeporteerd op 7 november 1942;
- zijn lijdensweg ging over Bochum, Esterwegen, Bayreuth tot Dachau;
- hij bezweek aan tyfus in het concentratiekamp van Dachau op 21 februari 1945.
--

Terrin Roger

Roger Terrin

- geb. te Roeselare op 11 juni 1923;
- met dienstorder naar Duitsland vertrokken op 25 maart 1943 na eerst geweigerd te hebben het gebod tot verplichte tewerkstelling op te volgen;
- door luchtbombardement gedood te Köpenich (Berlijn) op 27 januari 1944.
--

Terryn Henri

Henri Terryn

- geb. te Wetteren op 20 augustus 1911;
- aangehouden te Berchem (Antwerpen) op 27 maart 1944;
- naar Duitsland gedeporteerd op 12 augustus 1944;
- werd over Keulen, Eisenbach en Bamberg naar het concentratiekamp van Flossenburg gesleept;
- hij bezweek er op 19 januari 1945.
--

Thibau Jacques

Jacques Thibau

- geboren te Roeselare op 10 oktober 1900
- aangehouden te Antwerpen op 22 oktober 1942;
- ter dood veroordeeld door het Kriegsgericht de l’ O.F.K./672 op 3 mei 1943;
- door deze straf gedeporteerd naar Duitsland in augustus 1944;
- gestorven in de gevangenis van Sonnenburg (Frankfurt a/Oder) op 4 oktober 1944.
--

Titeca Marcel

Marcel Titeca

- geboren te Middelkerke op 16 oktober 1921;
- aangehouden tussen Middelkerke en Oostende op 26 augustus 1944;
- over Bochum op 2 september 1944 naar het concentratiekamp van Neuengamme gedeporteerd;
- op arbeitskommando naar Versen (Meppen) gebracht waar hij bezweken is op 22 november 1944.
---

 

Torhoudt Marcel

Marcel Torhoudt

- geboren te Avekapelle op 20 november 1910;
- aangehouden te Ieper op 25 februari 1941;
- einde 1941 werd hij naar Duitsland gedeporteerd en over Lübeck en Hamburg naar de Tegel-gevangenis te Berlijn gebracht;
- in mei 1942 door het Reichskriegsgericht te Berlijn tot drie jaar tuchthuis veroordeeld en naar de gevangenis van Neutitschein (Novy Jicin – Tsjecjo-Slowakije) gezonden;
- hij bezweek er op 17 juni 1944.
--

Vanblaere Henri

Henri Vanblaere

- geboren te Oostende op 2 juli 1911;
- verraden en aangehouden te Bredene op 9 september 1943;
- naar Duitsland gedeporteerd op 12 juni 1944;
- kwam over Gross-Strehlitz in het kamp van Gross-Rosen terecht waar hij vermoedelijk in het begin van december 1944 bezweek.
--

Vandamme Adolphe

Adolphe Vandamme

geb. te Roeselare op 27 augustus 1923;
- aangehouden te Roeselare op 1 juli 1943;
- naar Duitsland gedeporteerd op 6 december 1943;
- via Esterwegen en Börgermoor op transport naar Gross-Strehlitz waar hij werd veroordeeld tot 18 maanden dwangarbeid;
- tijdens zijn deportatie van Gross-Strehlitz naar Gross-Rosen ontbreekt elk spoor vanaf 8 februari 1945.   
--

Vandamme Robert

 Robert Vandamme

- geboren te Koksijde op 30 november 1920;
- aangehouden te Koksijde op 26 juli 1944;
- naar het concentratiekamp van Neuengamme gedeporteerd op 2 september 1944;
- op Arbeitskommando gezonden naar de werf van Blöhm und Voss te Hamburg waar hij op een nacht tegen het einde van december 1944 vreselijk geslagen en de ruggegraat afgeschopt werd door een S.S.-bewaker. Hij bezweek aan deze verwonding op 7-8januari 1945. 
---

Vandecasteele Jozef

Jozef Vandecasteele

- geboren te Rumbeke op 19 maart 1917;
- aangehouden te Roeselare op 24 juli 1944;
- slachtoffer der “Sondervernehmung” in het G.F.P.-bureel te Brugge;
- naar Duitsland gedeporteerd op 2 september 1944;
- van uit het concentratiekamp van Neuengamme naar het Arbeitskommando van Versen (Meppen) gestuurd.
- hij bezweek aldaar op het einde van december 1944.  
---

Vandedrynck Jozef

Jozef Vandedrynck

- geboren te Jabbeke op 3 januari 1901;
- aangehouden op 30 juni 1943;
- naar Duitsland gedeporteerd in december 1943;
- over Esterwegen en Gross-Strehlitz werd hij naar Gross-Rosen gesleept;
- op 8 februari 1945 brachten kameraden hem in bedenkelijke toestand naar de infirmerie van dit kamp en sindsdien kreeg men over hem niet het minste nieuws meer.
--- 

Vandedrynck Paul

Paul Vandedrynck

- geboren te Veurne op 20 mei 1921;
- aangehouden te Wenduine op 28 juli 1944;
- naar Duitsland gedeporteerd op 2 september 1944;
- op 25 januari 1945, werd hij als zwaar zieke van uit het concentratiekamp van Neuengamme op transport gesteld naar het beruchte Bergen-Belsen waar hij nooit is aangekomen en vermoedelijk bezweek tijdens dit dodentransport. 
-- 

Van den Bussche Jules

Jules Van den Bussche

- geboren te Borgerhout op 12 april 1889;
- oud-strijder van de oorlog 1914-18;
- aangehouden te Nieuwpoort op 20 september 1943;
- naar Duitsland gedeporteerd op 10 juni 1944;
- over Bross-Strehlitz naar Gross-Rosen gesleept;
- vermoedelijk vermist tijdens zijn transport van Gross-Rosen naar Dora op het einde van februari 1945.
-- 

Vanderhaeghen Marcel 

Lt. Marcel Vanderhaeghen

- echtgenoot van Julia Vanheule
- geboren te Wenduine op 23 november 1907;
- oud-strijder 1940.
- commandant en stichter van het Belgisch Legioen: sector Roeselare, Izegem, Emelgem, Ingelmunster, Tielt, Staden, Houthulst, Lichtervelde en Torhout;
- aangehouden te Roeselare op 24 augustus 1942;
- naar Duitsland gedeporteerd op 22 maart 1943;
- ter dood veroordeeld te Leer bij Papenburg op 16 februari 1944;
- naar de gevangenis van Wolfenbüttel gebracht waar hij 15 juni 1944 onthoofd werd.
--

Van de Steene Maurice

Maurice Van de Steene

- geboren te Doornik op 6 december 1924;
- aangehouden te Kortrijk op 16 april 1942;
- naar Duitsland gedeporteerd op 30 augustus 1942;
- over  Essen, Bochum, Esterwegen, Hannover, Hamme, Börgermoor naar het sinistere kamp Bergen-Belsen gebracht waar hij aan tyfus overleed drie dagen na de bevrijding van het kamp door de geallieerden.
-- 

Van Heester Leon

Leon-Hilaire Van Heester

- geboren te Brugge op 12 juli 1894;
- vrijwilliger tijdens de oorlog 1914-18;
- plaatselijk leider van de Nationale Partij te Brugge, hotelhouder en exploitant van het café Comte de Flandre op 't Zand hun partijlokaal;
- zette ondanks twee voorafgaande aanhoudingen zijn ondergrondse actie voort maar werd voor goed gegrepen op 26 januari 1942;
- naar Duitsland gedeporteerd op 24 maart 1942;
- over Lübeck naar de gevangenis van Fuhlsbüttel (Hamburg) gebracht;
- voor het Sondergericht te Wupperthal-Elberfeld gesleept werd voor hem de doodsstraf geëist;
- hij werd echter als N-N-gevangenen naar het tuchthuis van Luttringshausen gevoerd, nadien over Esterwegen naar Sachsenhausen gebracht en tewerk gesteld in de Klinker, later in de Heinkel-Werke;
- tijdens de evacuatie-dodenmars op 2 mei 1945 langs de baan in de nabijheid van Schwerin door de S.S. der Langemarck-brigade laffelijk neergeschoten.
 
--- 

Vanholme Nestor

Nestor Vanholme

- geboren te Veurne op 30 november 1912;
- aangehouden te Veurne op 26 juli 1944;
- naar Duitsland gedeporteerd op 2 september 1944;
- uit het concentratiekamp van Neuengamme op Arbeitskommando gezonden in de omgeving van Hamburg;
- na een dag onmenselijke zware arbeid onder hoge koorts en in de plassende regen, vonden lotgenoten hem op een novembermorgen van 1944 dood in een cel der politiegevangenis van Fuhlsbüttel (Hamburg).
--- 

Van Lerberghe Jos

José Van Lerberghe

- geboren te Tielt op 27 december 1921;
- aangehouden te Kanegem (Tielt) op 19 april 1942;
- veroordeeld tot 6 jaar tuchthuis op 19 mei 1942 door het Kriegsgericht deer O.F.K./µGent;
- naar Duitsland gedeporteerd op 25 juli 1942;
- over Rheinbach naar Hameln gesleept, waar hij op 5 april 1945 bezweek.
--

Van Massenhove André

André Van Massenhove

- geboren te Houtave op 16 december 1922;
- aangehouden te Houtave op 19 augustus 1944;
- naar Duitsland gedeporteerd op 2 september 1944;
- van uit het concentratiekamp van Neuengamme op Arbeitskommando gestuurd in de omgeving van Hamburg;
- na het bombardement van het Dessau-UferLager op op 25 oktober 1944 in ziekelijke toestand naar de gevangenis van Fuhlsbüttel overgebracht waar hij bezweek op 7 november 1944.
-- 

Van Staey Joseph

Joseph Van Staey

- geboren te Houtem (Veurne) op 16 mei 1918;
- aangehouden te Ploegsteeert op 14 september 1943;
- door het Kriegsgericht der O.F.K./Brugge tot twee jaar tuchthuis veroordeeld;
- in februari 1944 naar Duitsland gedeporteerd;
- verbleef achtereenvolgens in het kamp van Rheinbach en in de gevangenis van Wittlich;
- in april of mei 1944 werd hij uit de gevangenis van Wittlich afgevoerd en sindsdien werd er nooit iets meer over hem vernomen.
---
 

 

 

Vansteenkiste Michel

Michel Vansteenkiste

- geboren te Menen op 20 juni 1907;
- aangehouden te Roeselare op 18 november 1943;
- naar Duitsland gedeporteerd op 31 maart 1944;
- achtereenvolgens verbleef hij te Keulen, Oppeln, Gross-Strehlitz en Blechhammer.
- hij is voor een laatste keer gezien te Blechhammer op 21 januari 1945 de dag voor de evacuatie van dit kamp via Gross-Rosen naar Flossenburg waar zijn aankomst niet meer werd vastgesteld.  
--

Verplancke Louis

Louis Verplancke

- geboren te Nieuwpoort op 14 augustus 1921;
- aangehouden te Nieuwpoort op 7 maart 1944;
- naar Duitsland gedeporteerd op 5 augustus 1944;
- van uit Keulen ging zijn martelgang over de tuchthuizen van Bayreuth en Ebrach naar het concentratiekamp van Flossenburg;
- op Arbeitsckommando gestuurd in de buurt van Dresen, bezweek hij er enkele dagen na zijn aankomst op 18 februari 1945. 
--

Vileyn Emile

Emile Vileyn

- geboren te De Panne op 28 januari 1919;
- aangehouden te De Panne op 20 jul 1942;
- naar Duitsland gedeporteerd op 7 november 1942;
- zijn lijdensweg bracht hem over Bochum, Esterwegen en Bayreuth tot Dachau;
- hij bezweek in het concentratiekamp van Dachau op 11 februari 1945.
-- 

Vincke Godefroy

Godefroy Vincke

- geboren te Bredene op 25 juli 1904;
- verraden en aangehouden op 30 augustus 1943;
- op 12 juni 1944 naar Duitsland gedeporteerd;
- over Gross-Strehlitz naar Gross-Rosen gesleept, waar hij voor een laatste maal gezien werd op 10 februari 1945. Sindsdien werd over hem geen nieuws meer vernomen.
 -- 

Vrielynck LucienScan46 kopie

Lucien - Julien - Johanna Vrielynck

- echtgenoot van mevrouw Lucrèse Gevaert
- geboren te Brugge op 20 juni 1919;
- was tevens een van de medestichters van het Partizanenleger te Brugge;
- aangehouden te Brugge op 27 augustus 1942 onder beschuldiging van spionage;
- ter dood veroordeeld door het Kriegsgericht der O.F.K./Brugge op 20 november 1942;
- door het hoofd geschoten te Rieme-Ertvelde op 9 december 1942.  
---

Welvis Frans

Frans Welvis

- geboren, te Antwerpen op 16 mei 1902;
- aangehouden te Heist a/zee op 24 juli 1943;
- naar Duitsland gedeporteerd op 20 november 1943;
-vertoefde achtereenvolgens in de kampen van Esterwegen, Bôrgermoor en Gross-Strehlitz;
- teruggesleept naar de gevangenis van Kaisheim bezweek hij er op 7 april 1945.  
 --

Willaert Emile John

Emile-John Willaert

- geboren te Kansas-City (U.S.A.) op 30 mei 1918;
- aangehouden te Brugge op 25 juli 1944;
- gedeporteerd naar het concentratiekamp van Nuengamme op 2 september 1944;
- getransporteerd naar het Fuhlbüttel-commando (Hamburg) waar bij bezweek op 10 december 1944. 
-- 

Wyckaert Arthur

Arthur Wyckaert

- geboren te Brugge op 31 mei 1923;
- aangehouden te Sint-Kruis (Brugge) op 23 oktober 1943;
- gedeporteerd naar Duitsdland op 10 maart 1944;
- over Esterwegen en Strehlitz naar Gross-Rosen;
- tijdens de evacuatie van dit laatste kamp naar Dora, werd hij met andere kameraden achtergelaten in de infirmerie van het kamp. Wij weten niet of hij de dood vond toen de S.S.-bewakers terugkerend op hun weg de infirmerie in brand staken. 

 

Zoete Henri

Henri Zoete

- geboren te Oudenburg op 15 april 1914;
- verraden en aangehouden te Ieper op 5 september 1943;
- op12 juni 1944 naar Duitsland gedeporteerd;
- zijn lijdensweg ging over Gross-Strehlitz naar Gross-Rosen waar hij bezweek op 8 februari 1945.
-- 

Zoete Sraphine

Séraphine Zoete

- geboren te Sint-Andries op 23 augustus 1907;
- in samen beschuldiging met haar echtgenoot Godefroy Vincke te Brugge aangehouden op 8 september 1943 en ondanks haar 4 kleine kinderen op 12 juni 1944 naar Duitsland gedeporteerd;
- over Gross-Strehlitz en Ravensbrück bracht haar martelgang haar naar Mauthausen;
- op 19 maart 1945 tijdens opruimingswerken aan het spoorwegknooppunt Amstetten waartoe de abjecte S.S.-kommandant Bachmeyer 500 weerloze vrouwen dwong, werd ze samen met vele ongelukkige gezellinnen onder een hels bombardement gedood.

 

Ere aan onze helden die buiten hun eigen weerstandsformaties, nog toevallig dienst bewezen aan onze inlichtings- & actiegroepen in West-Vlaanderen:

 

HOMRECHT  Robert                      °  Ledeberg, 14 jullie 1888          
                               † Blankenburg-Halberstadt 05 maart 1945
 
HOUTART Léon                               ° Brussel 14 januari 1911
                                                          † Onthoofd in de gevangenis van Münich op 24 oktober 1944
 
LANDSHEERE Leopold                   ° Moeskroen 7 maart 1890
                                                           † Onthoofd in de gevangenis van Münich op 3 november 1944 
 
LEBRUN Joseph                               ° Biez (Brabant) 19 april 1879
                                                           †  Buchenwald   9 februari 1945
 
MEERTENS Laurent                        ° Brugge 26 januari 1895
                                                          †  Dachau 14 mei 1945
 
Dr. PHALEMPIN Raphaël              °  Moeskroen 8 mei 1901
                                                         †  Ahlen-Hamm 8 maart 1945
 
Dr. QUEVRIN Robert                      ° Moeskroen 24 november 1888
                                                          †  Neuengamme 12 december 1944
 
VANHOOF Edouard                        ° Herent 17 december 1897
                                                           † Gross-Rosen 8 februari 1945
 
VAN ISACKER Etienne                    ° Heist a/zee 4 februari 1891
                                                            † Buchenwald einde oktober 1944
 
VANSTEENKISTE Robert                ° Menen 5 januari 1906
                                                            † Gross-Rosen 8 februari 1945
 
VAN ZIELEGHEM Désiré                ° Crois (Fr.) 5 september 1893
                                                            † Gross-Strehlitz 24 september 1944
 
VINCKE Willem                                ° Oostende 6 augustus 1894
                                                            † Bergen-Belsen maart 1945

 

Ere aan onze makkers die ons sinds de bevrijding ontvallen zijn:

 

COQUEL Désiré                               ° Ploegsteert  12 augustus 1926
                                                           †  Ploegsteert 15 april 1946
 
GODYN Johannes                           ° Gent 28 januari 1906
                                                          †  Roeselare 3 oktober 1945
 
LIBEERT Raymond                          ° Kortrijk 30 augustus 1903
                                                           †  Gander (Terre Neuwe) 18 september 1946
 
LIPPINOIS Emilien                           ° Nieuwkerke 2 juni1924
                                                            † Ploegsteert 25 juni1944
 
ROOSE Raymond                             ° Gottem 26 december 1892
                                                           †  Tielt 23 oktober 1944
 
SCHOUTTEETEN Charles               ° Blankenberge 21 augustus1916
                                  † Brugge 27 maart 1947
 
TYTGAT Raphaël                             ° Coudekerque-Branche (Fr.) 15 oktober 1919
                                                           † Drimmelen (Ned.) 25 december 1944
 
VAN DOORNE Noël                        ° Moeskroen 24 december 1904
                                                           † Moeskroen 19 augustus 1946
 
VAN MALDEGHEM Richard          ° Nevele 6 oktober 1895
                                                           †  Gent 27 september 1946
 
----- oooooOOOOOooooo -----

 

VAN HEN DIE VIELEN VOOR VRIJHEID EN RECHT

Wat doe jij, nu je land wordt getrapt en geknecht,
Nu het bloedt uit ontelbare wonden,
Wat doe jij, nu je volk wordt ontmand en ontrecht,
Door de zwarte en fel grauwe honden?
Weest vervloekt jij, die azend op ’t goud van den beul
Hem zijn roofburchtenbouw helpt volvoeren,
Weest vervloekt jij; die laf in het slavengareel,
Hem zijn worgstrikken strakker helpt snoeren.
 
Wees veracht jij, die slap van zelfzuchtige angst
Tracht de grievendste hoon te negeren,
Wees veracht jij, die jaagt naar gewin en genot,
Waar je broeders rondom je kreperen.
-
Op de bres voor de vrijheid, jij man van ’t verzet
Die verbeten ’t gespuis blijft belagen,
Jij die vecht, jij die valt voor de vrijheid en ’t recht,
Jij die stand houdt waar velen versagen.
-
Grijpt hem aan waar je kunt, hij die grijpt waar hij kan
Tot de laatste van ’t tuig is verdreven.
Op! – de dood of de vrijheid: de leus van een man,
Van een man, die het waard is te leven.
 -
Uit de vrijheidsstrijd van Gerrit VAN DER VEEN
Vóór den kop geschoten Op 10 juni 1944
-
Kameraden,
- Aan u, die door verraad gegrepen zijt, de leden gekoord maar de wil ongebreideld;
- Aan u, wie het onzeglijk lijden onder folter en marteling niet vermocht uw lippen te ontsluiten;
- Aan u, wie maandenlange celleneenzaamheid wel de geest martelde, maar die uw verzetskracht niet aantasten kon;
- Aan u, die manmoedig de hals bood aan de bijl der ongerechtigheid  of de blinddoek afgerukt het moordpeloton fier in de ogen zag;
- Aan u, die de lange weg der verschrikking zijt  opgegaan, die honger en ontbering heeft geleden, die mishandeld zijt geworden zoals nooit een dier werd verschopt, die uw uitgeputte kranke lichamen langs de eindeloze wegen van het vervloekte banoord hebt gesleept tot een nekschot u afmaakte, of tot gij de verlossing in de dood hebt gevonden ginds op een verlaten stuk kampgrond, op een legerstede van vunzig stro, bij tunnelbouw of mijnarbeid in steengroeven of onderaardse werkplaatsen;
- Aan u tenslotte die door een bittere lotsbestemming gedoemd werd te vallen onder de slagen van uw eigen vrienden tijdens geallieerde bombardementen en in de Lübeckerbaai of gij die spoorloos verdwenen zijt uit een gevang, uit een kamp, tijdens een transport of dodenmars;
- Aan u allen, onze dode en vermiste kameraden denken we innig ontroerd om uw kwellingen en uw smarten, om de wijze waarop gij getoond hebt hoe sterk de daadkracht in dienst van een edel ideaal wezen kan en hoever die over menselijke zwakheden heen vermag reiken, om den stille eenvoud ook die alles in uw persoon en werk tot lijden en verscheiden toe, kenmerkte;
- Aan uw talloze offers, aan de waanzinnige haat waarmee een razend gesarde vijand u vervolgde en bejegende, kan men eerst recht de waarde der inlichtings- en actiediensten toetsen.
- Dode kameraden, zo oneindig ver staat gij boven ons verhevene: doorheen alle tormenten waarin wij misschien hadden begeven, zijt gij uzelf en groot gebleven.
Wij bewonderen u erom.   
-
Bronnen en Verantwoording: bandtekening verzorgd door SRA-makker kunstschilder Emile Fryns uit Nieuwpoort.
Belfort-Uitgaven stelden het werk samen in opdracht van het Provinciaal USRA-Comité West-Vlaanderen 1947.