Free Joomla Templates by iPage Hosting
 The Last Post


Klik links in het driehoekje van de balk voor het beluisteren van  een oude gespeelde versie "Taps" 

(*) Het  gespeelde lied gaat over "Taps", de Amerikaanse tegenhanger van de Britse "Last Post."  (Bron: August Goris).

(*) Hieronder een legende met als bron de cultuurkring "Meivis vzw" Mariakerke. 

 We hebben allemaal op een bepaald moment deze aangrijpende melodie gehoord ter ere van de gesneuvelden, die ons hart beroerd en een traan doet wegpinken.

Kent u het verhaal van het ontstaan van deze melodie? (*)
Indien niet, denk ik dat je verwonderd zult zijn van dit werkelijk gebeurd verhaal.
Het verhaal begint in 1862 tijdens de Amerikaanse burgeroorlog.
Terwijl het leger van de Unie van kapitein Robert Ellicombe in de buurt was van Harrison´s Landing in Virginia, stond aan de andere kant van deze smalle landsgrens het leger van de Confederatie.
Tijdens de nacht, hoorde kapitein Ellicombe het gekreun van een ernstig gewonde soldaat.
Niet wetende of het een soldaat van de Unie of van de Confederatie was, besloot de kapitein ondanks het levensgevaar de gewonde soldaat te gaan zoeken om hem medische verzorging te bieden.
In het onophoudelijk vuur van het gevecht, sluipt hij tot bij de gewonde soldaat en brengt hem naar het kamp van het leger van de Unie. 
Wanneer hij uiteindelijk zijn kamp bereikt, ontdekt hij dat het een vijandelijke soldaat is.
…de soldaat was reeds overleden.
De kapitein ontstak een lantaarn en in de schemering zag hij het gezicht van de soldaat.
Het was zijn eigen zoon.
De jongen studeerde muziek in het Zuiden toen de oorlog uitbrak. Zonder zijn vader te verwittigen, nam hij dienst in het leger van de Confederatie
De volgende ochtend, met een gebroken hart, vraagt de kapitein ondanks de vijandelijke status van zijn zoon aan zijn oversten om hem met militaire eer te begraven.
Zijn verzoek werd uitzonderlijk ingewilligd.
De kapitein vroeg ook of de muziekkapel van het leger de begrafenis mocht begeleiden. 
Zijn verzoek werd geweigerd wegens het feit dat zijn zoon een vijandelijke soldaat was.
Maar uit respect voor de vader, werd toch besloten om één enkele muzikant toe te wijzen.
De kapitein koos voor een hoornblazer.
Hij vroeg de muzikant een reeks noten te spelen van een stukje papier die hij gevonden had in de jaszak van het uniform van de jonge militair, die zijn zoon was.
Zo ontstond de ingrijpende melodie « The Last Post »?? 
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
 
 In de loop der jaren groeide De Last Post uit tot een eresaluut aan de gesneuvelde makkers bij militaire herdenkingen en begrafenissen.
De verschillende legers in de Gemenebestlanden hebben er elk een eigen verschillende versie van. 

 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

Last postIn Ieper wordt het elke dag om 20 uur gespeeld onder de Menenpoort door de leden van de Last Post Association, als eerbetoon aan hen die sneuvelden in de Eerste Wereldoorlog.

Dit ritueel doet men al sinds 1928, met enige onderbreking tijdens de bezetting van Ieper door de Duitsers tussen mei 1940 en 6 september 1944. Hieronder de versie van The Last Post" uitgevoerd door de Last Post Association aan de Menenpoort te Ieper.
Klik links in het driehoekje van de balk voor het beluisteren van deze gespeelde versie. 

 

De tekst is als volgt:

 
Day is done    De dag is voorbij
Gone the Sun De zon is weg
From the lakes Van de meren
From the hills Van de heuvels
From the sky Van de hemel
All is wel Alles is goed
Safely rest Veilig rusten
Dod is nigh Dood is nabij
Dims the sight Het licht vervaagd
Fading light Verduisterd het
And a starzicht En een ster
Gems the sky Schittert aan de hemel
Gleaming bright Glanzend helder
From afar Vanuit de verte
Drawing nigh Tekenend nabij
Falls the night Valt de nacht
Thanks and praise Dank en loof
For our days Voor onze dagen
Neath the sun Onder de zon
Neath the stars Onder de sterren
Neath the Sky Onder de hemel
As we go Als we gaan
This we know Dit weten we
God is nigh God is nabij

 

&